Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Anketa o makijavelizmu (146)

Ključne reči: Makijavelizam skala,korupcija,devijacije,

1. Da li ste?

Član političke stranke:
Da - 33.56% (49)
Ne - 65.07% (95)
Ne želim da kažem - 1.37% (2)

Član sindikata:
Da - 15.75% (23)
Ne - 84.25% (123)
Ne želim da kažem - 0%

Član nevladine organizacije:
Da - 17.81% (26)
Ne - 81.51% (119)
Ne želim da kažem - 0.68% (1)

Član verskog udruženja:
Da - 6.85% (10)
Ne - 92.47% (135)
Ne želim da kažem - 0.68% (1)

Angažovali u ukazivanju na nepravdu i bezakonje:
Da - 27.40% (40)
Ne - 69.86% (102)
Ne želim da kažem - 2.74% (4)

U poslednjih godinu dana bili u iskušenju nekome da date mito:
Da - 16.44% (24)
Ne - 82.19% (120)
Ne želim da kažem - 1.37% (2)

U poslednjih godinu dana bili primorani da nekome date mito ili učestvujete u korupciji:
Da - 10.27% (15)
Ne - 89.04% (130)
Ne želim da kažem - 0.68% (1)

2. U kojoj meri se slažete sa navedenim stavovima

U životu je najbitnije ne biti poražen:
Potpuno slažem - 17.12% (25)
Uglavnom slažem - 28.08% (41)
Niti slažem niti neslažem - 28.08% (41)
Uglavnom ne slažem - 15.07% (22)
Potpuno ne slažem - 8.90% (13)
Nemam stav - 2.74% (4)

U odnosu sa ljudima najbolje im je reći ono što oni žele da čuju:
Potpuno slažem - 6.16% (9)
Uglavnom slažem - 18.49% (27)
Niti slažem niti neslažem - 20.55% (30)
Uglavnom ne slažem - 30.82% (45)
Potpuno ne slažem - 23.29% (34)
Nemam stav - 0.68% (1)

U današnje vreme ljudi su spremi da rade i zakonom kažnjive stvari da bi došli do potrebnog novca:
Potpuno slažem - 58.22% (85)
Uglavnom slažem - 24.66% (36)
Niti slažem niti neslažem - 10.27% (15)
Uglavnom ne slažem - 2.74% (4)
Potpuno ne slažem - 2.74% (4)
Nemam stav - 1.37% (2)

Treba se uvek u ponašanju pridržavati principa dobrog, ali se ni lošeg ne treba ustručavati:
Potpuno slažem - 10.96% (16)
Uglavnom slažem - 24.66% (36)
Niti slažem niti neslažem - 23.97% (35)
Uglavnom ne slažem - 21.23% (31)
Potpuno ne slažem - 17.81% (26)
Nemam stav - 1.37% (2)

Svoje iskrene namere ne treba pokazati ako je to korisno:
Potpuno slažem - 17.12% (25)
Uglavnom slažem - 28.08% (41)
Niti slažem niti neslažem - 21.23% (31)
Uglavnom ne slažem - 19.86% (29)
Potpuno ne slažem - 11.64% (17)
Nemam stav - 2.05% (3)

Skromnost u današnje vreme ne samo da je beskorisna već donosi i štetu:
Potpuno slažem - 30.14% (44)
Uglavnom slažem - 30.14% (44)
Niti slažem niti neslažem - 8.22% (12)
Uglavnom ne slažem - 14.38% (21)
Potpuno ne slažem - 15.75% (23)
Nemam stav - 1.37% (2)

Poznanstva uvek treba birati tako da ih kasnije možete koristiti:
Potpuno slažem - 6.16% (9)
Uglavnom slažem - 7.53% (11)
Niti slažem niti neslažem - 21.23% (31)
Uglavnom ne slažem - 26.03% (38)
Potpuno ne slažem - 36.99% (54)
Nemam stav - 2.05% (3)

Obećanje treba prekršti samo u situacijma kada se od toga ima neka velika korist:
Potpuno slažem - 6.16% (9)
Uglavnom slažem - 8.90% (13)
Niti slažem niti neslažem - 13.70% (20)
Uglavnom ne slažem - 25.34% (37)
Potpuno ne slažem - 43.84% (64)
Nemam stav - 2.05% (3)

Nismo u situaciji da uvek gledamo sta piše u zakonu kada se rešavaju bitni društveni problemi:
Potpuno slažem - 15.07% (22)
Uglavnom slažem - 22.60% (33)
Niti slažem niti neslažem - 10.96% (16)
Uglavnom ne slažem - 26.03% (38)
Potpuno ne slažem - 19.18% (28)
Nemam stav - 6.16% (9)

Nije uvek važno kako se pobedjuje, nego da li se pobeđuje:
Potpuno slažem - 8.22% (12)
Uglavnom slažem - 10.96% (16)
Niti slažem niti neslažem - 17.12% (25)
Uglavnom ne slažem - 22.60% (33)
Potpuno ne slažem - 36.99% (54)
Nemam stav - 4.11% (6)

Ko drugome pomaže da napreduje radi pravu stvar i za sebe:
Potpuno slažem - 32.19% (47)
Uglavnom slažem - 28.77% (42)
Niti slažem niti neslažem - 21.92% (32)
Uglavnom ne slažem - 5.48% (8)
Potpuno ne slažem - 6.85% (10)
Nemam stav - 4.79% (7)

Kada neko bude iskorišćen u korist drugog a na sopstvenu štetu ne treba ga ni malo žaliti:
Potpuno slažem - 10.96% (16)
Uglavnom slažem - 8.22% (12)
Niti slažem niti neslažem - 19.18% (28)
Uglavnom ne slažem - 23.29% (34)
Potpuno ne slažem - 32.88% (48)
Nemam stav - 5.48% (8)

Ako je ideja dobra nije bitno kojim se sredstvima sprovodi:
Potpuno slažem - 10.27% (15)
Uglavnom slažem - 12.33% (18)
Niti slažem niti neslažem - 13.70% (20)
Uglavnom ne slažem - 20.55% (30)
Potpuno ne slažem - 41.78% (61)
Nemam stav - 1.37% (2)

3. Pol?

Žensko - 56.85% (83)
Muško - 43.15% (63)

4. Starost?

29 (9)26 (7)28 (7)35 (7)30 (6)37 (6)23 (5)50 (5)24 (5)43 (5)55 (5)38 (5)22 (4)51 (4)21 (4)41 (4)42 (4)27 (3)31 (3)36 (3)20 (3)40 (3)25 (3)44 (3)60 (3)56 (3)59 (2)18 (2)58 (2)48 (2)47 (2)39 (2)52 (2)57 (2)34 (2) • 33 • 19 • 74 • 45 • 80 • 53 • 32 • 62 •

5. Ocenite dosadašnji ostvareni:

Uspeh na porodičnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 18.62% (27)
Uglavnom zadovoljan - 42.07% (61)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 22.07% (32)
Uglavnom nezadovoljan - 11.72% (17)
Apsolutno nezadovoljan - 5.52% (8)

Uspeh na obrazovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 18.62% (27)
Uglavnom zadovoljan - 44.83% (65)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 19.31% (28)
Uglavnom nezadovoljan - 10.34% (15)
Apsolutno nezadovoljan - 6.90% (10)

Uspeh na poslovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 6.99% (10)
Uglavnom zadovoljan - 27.97% (40)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 22.38% (32)
Uglavnom nezadovoljan - 24.48% (35)
Apsolutno nezadovoljan - 18.18% (26)

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se družite:
Apsolutno zadovoljan - 11.03% (16)
Uglavnom zadovoljan - 38.62% (56)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 34.48% (50)
Uglavnom nezadovoljan - 10.34% (15)
Apsolutno nezadovoljan - 5.52% (8)

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se radite/poslujete:
Apsolutno zadovoljan - 3.45% (5)
Uglavnom zadovoljan - 32.41% (47)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 42.76% (62)
Uglavnom nezadovoljan - 11.03% (16)
Apsolutno nezadovoljan - 10.34% (15)

6. Gde živite?

Vojvodina - Backa - 16.44% (24)
Vojvodina - Srem - 6.85% (10)
Vojvodina - Banat - 10.96% (16)
Beograd - centar - 21.92% (32)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 4.79% (7)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 7.53% (11)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 11.64% (17)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 4.79% (7)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 9.59% (14)
Kosovo - 0.68% (1)
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 1.37% (2)
Makedonija - 0.68% (1)
Hrvatska - 0.68% (1)
Slovenija - 0.68% (1)
EU države - 0.68% (1)
Države neclanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0.68% (1)

7. Zanimanje?

Radnik - 6.21% (9)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl - 4.83% (7)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šaltersk - 14.48% (21)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0%
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, posl - 2.76% (4)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sek - 3.45% (5)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 1.38% (2)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 13.10% (19)
Poljoprivrednik - 1.38% (2)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki p - 3.45% (5)
Privatni preduzetnik - 4.83% (7)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slob - 0%
Nezaposlen - 26.21% (38)
Penzioner - 3.45% (5)
Student - 14.48% (21)

8. Vi ste?

Rođen na selu,a danas živite u malom gradu - 11.64% (17)
Rođen na selu, a danas živite u velikom gradu - 4.79% (7)
Rođeni u malom gradu gde i danas živim - 29.45% (43)
Rođen sam u malom gradu i prešao sa da živim u drugi malil gradi - 8.22% (12)
Rođen sam u malom gradu i prešao sam da živim u veliki grad - 13.01% (19)
Rođen sam u velikom gradu ali sam presao da žvim u mali grad - 5.48% (8)
Rođen sam u velikom gradu i prešao sam u drugi veliki grad - 2.05% (3)
Rođen sam u velikom gradu gde i danas živim - 25.34% (37)

9. Vi ste?

Zaposlen u javnom sektoru - 23.29% (34)
Zaposlen u privatnom sektoru - 16.44% (24)
Honorano zaposlen u javnom sektoru - 2.05% (3)
Honorarno zaposlen u privatnom sektoru - 2.74% (4)
Zaposlen u civilnom društvu - 0.68% (1)
Honorarno zaposlen u civilnom društvu - 0%
Nezaposlen do 6 meseci - 8.22% (12)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 24.66% (36)
Preduzetnik - 3.42% (5)
Penzioner - 3.42% (5)
Nesto drugo - 15.07% (22)
student • samostalni umetnik • ucenik • a • студент • domacica • Sivac na masini. • studeent • strana drzavna organizacija • zaposlena u društvenom preduzeću • веб дизајн и кодирање, тренутно немам посао •

10. Vi ste?

Ateista - 13.01% (19)
Agnostik - 8.90% (13)
Pravoslavac - 63.01% (92)
Katolik - 7.53% (11)
Musliman - 0%
Jevrej - 0.68% (1)
Protestant - 1.37% (2)
Nesto drugo - 5.48% (8)
nepripadam sektama vera razdvaja ljude i stvara mrznju • moje verovanje se ne uklapa ni u jednu religiju • Grkokatolik • verujem u boga ali ne i u crkvu • gnostik • U Boga verujem, alu u ljude i ljudske organizacije nimalo • Netradicionalna religija za zemlju porekla i zemlju u kojoj sam rezident • ХРИШШШЋАНИН •

11. Vaši mesečni prihodi?

do 300 evra - 49.32% (72)
do 600 evra - 19.18% (28)
do 900 evra - 1.37% (2)
do 1200 evra - 2.05% (3)
do 1500 evra - 1.37% (2)
do 1800 evra - 0.68% (1)
do 2100 evra - 0.68% (1)
preko 2100 - 0%
Ne želim da kažem - 25.34% (37)

12. Za koju stranku ste glasali na parlamentarnim izborim u državi u kojoj glasate?

Nisam glasao - 31.03% (45)
Precrtao listić - 10.34% (15)
Nisam imao pravo da glasam - 1.38% (2)
Glasao sam za: - 0%
Nesto drugo - 57.24% (83)
ds • SNS • ldp • URS • demokratsku stranku • DSS • ne secam se • SPS • / • SRS • ne želim da kažem • Jedinstvenu Srbiju • dveri • SVM • DS Boris Tadic • balasevica • pobednike! • SPS - PUPS - JS • palmu • smatram pitanje neumesnim • Demokratska stranka Srbije • СНС • jedinstvena srbija • Srpski Pokret Obnove • licna stvar • LSV • S • pokojnu Marlenu •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa za volontere 2016

(USER13756) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? * Da Ne Ne znam 2. Da li mislite da će vam

Kako provodim vreme

(Speciv) Pozdrav drustvo, u cilju izrade projektnog zadatka na master studijama molim vas da mi pomognete time sto cete popuniti anketu. Anketa je namenjena studentima. Najvi

Anketa o kusuru - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li ste u proteklih mesec dana bili u prilici da Vam neki prodavac nije imao sitan da Vam vratio ceo kusur? Da, puno puta Da, malo puta Ne Ne sećam se

Informacionalna anketa

(djuricjelena) Hello Kako si danas ? Tuzan Srecan Razocaran Iznenadjen Radostan Zelim iskrene odgovore dragi moji ljudi

ANKETA O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE U NISU

(miskogl) 1. IME, POL, STAROST? DSADSDASDSD DASDSDASD DASDFSDFSDF GDFGDFGHDGDFG HFGHFGHFGH ............. 2. STA MISLITE O ........... 3. FSDOKFSDOKJ????

Anketa o predsedničkim kandidatima u Srbiji 2017.

(Onlineistrazivanja) Kako gledate na predsedničke izbore koji treba da se održe polovinom 2017. godine? Kao skoro pa nebitne Kao nebitne Kao bitne Kao sudbonosne Nemam stav

Primena racunara u nastavi

(NVujic) Poštovani, Anketa je namenjena svim onima koji se bave vaspitno-obrazovnim radom na temu primene racunara u nastavi. Primena racunara omogucava nastavniku da: uvek d

TEORIJSKA OBUKA

(USER14082) Ova anketa je namenjenena kandidatima za vozače koji su odslušali teorijsku nastavu i vozačima koji su vozački ispit položili po novom sistemu obuke. Da li je po

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Puding i sutlijas

(marconey_91) Obozavaoci ovih slatkih stvari, Uzivajte u kratkoj i brzoj anketi :) Dok setate, da li bi kupili puding na setalistu da se zasladite? Dok setate, da li bi kupi

Anketa o predsedničkim izborima 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama

(Onlineistrazivanja) Da li pratite izbornu kampanju za predsednika Sjedinjenih Američkih Država? Da, veoma intenzivno Da, intenzivno Da, slabo Nimalo Da li znate koliko kandi

Anketa o hladno cedjenim uljima

(MAXO1993) Sta su hladno cedjena ulja? Gde ste culi za hladno cedjena ulja? Da li koristite hladno cedjena ulja u ishrani? Da li znate koliko su zdrava hladno cedjena ulja? U

Anketa o položaju zaposlenih u Srbiji - 2016

(Onlineistrazivanja) Šta otežava položaj zaposlenih u Srbiji? Loše radno zakonodavstvo Nesprovođenje radnog zakonodavstva Odnos i postupanje državnih organa u slučajevima krš

Internet Kupovina

(crackermax) Prevelike cene u brendiranim prodavnicama sve cesce nas teraju da svakodnevne stvari kupujemo preko interneta. Da li kupujete preko interneta? Koliko cesto kupu

Коришћење бицикла

(svastojed) Да ли Вам је доступан бицикл за редовно коришћење? да, не. У које сврхе користите бицикл? рекреативне, користим