Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (151)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.55% (40)
Pristranost i protekcija - 7.92% (42)
Uzimanje mita - 13.77% (73)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.09% (27)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.74% (94)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.53% (24)
Kršenje zakona - 11.13% (59)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.04% (32)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.21% (70)
Nanošenje nepravde - 5.85% (31)
Uskraćivanje prava - 6.60% (35)
Nesto drugo - 0.57% (3)
način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • 0 • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.28% (11)
2 - 0.66% (1)
3 - 3.97% (6)
4 - 9.27% (14)
5 - 8.61% (13)
6 - 11.26% (17)
7 - 25.17% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.62% (10)
2 - 3.97% (6)
3 - 3.31% (5)
4 - 8.61% (13)
5 - 11.26% (17)
6 - 6.62% (10)
7 - 26.49% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

Odbornika:
1 - 4.64% (7)
2 - 0.66% (1)
3 - 10.60% (16)
4 - 11.26% (17)
5 - 13.91% (21)
6 - 9.93% (15)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.49% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.95% (12)
4 - 7.95% (12)
5 - 14.57% (22)
6 - 13.91% (21)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.65% (4)
2 - 2.65% (4)
3 - 7.28% (11)
4 - 13.25% (20)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 34.44% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.23% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.32% (2)
3 - 5.30% (8)
4 - 9.93% (15)
5 - 11.92% (18)
6 - 11.92% (18)
7 - 41.72% (63)
Ne mogu da ocenim - 13.91% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.28% (11)
4 - 8.61% (13)
5 - 11.26% (17)
6 - 14.57% (22)
7 - 38.41% (58)
Ne mogu da ocenim - 13.91% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.32% (2)
2 - 7.28% (11)
3 - 13.25% (20)
4 - 10.60% (16)
5 - 9.93% (15)
6 - 13.25% (20)
7 - 29.14% (44)
Ne mogu da ocenim - 14.57% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.31% (5)
2 - 7.28% (11)
3 - 11.92% (18)
4 - 13.25% (20)
5 - 9.93% (15)
6 - 11.92% (18)
7 - 29.80% (45)
Ne mogu da ocenim - 11.92% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.30% (8)
2 - 7.28% (11)
3 - 10.60% (16)
4 - 16.56% (25)
5 - 8.61% (13)
6 - 9.27% (14)
7 - 19.87% (30)
Ne mogu da ocenim - 17.88% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.99% (3)
2 - 3.31% (5)
3 - 3.31% (5)
4 - 7.95% (12)
5 - 9.93% (15)
6 - 12.58% (19)
7 - 44.37% (67)
Ne mogu da ocenim - 15.89% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.31% (5)
2 - 0%
3 - 5.30% (8)
4 - 3.97% (6)
5 - 4.64% (7)
6 - 11.26% (17)
7 - 51.66% (78)
Ne mogu da ocenim - 18.54% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.64% (7)
2 - 6.62% (10)
3 - 7.28% (11)
4 - 10.60% (16)
5 - 6.62% (10)
6 - 13.25% (20)
7 - 33.11% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.56% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.65% (4)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.95% (12)
4 - 9.27% (14)
5 - 7.95% (12)
6 - 9.93% (15)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.13% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.65% (4)
2 - 3.31% (5)
3 - 5.96% (9)
4 - 8.61% (13)
5 - 9.93% (15)
6 - 8.61% (13)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 31.79% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.62% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.31% (5)
2 - 3.31% (5)
3 - 8.61% (13)
4 - 8.61% (13)
5 - 13.25% (20)
6 - 6.62% (10)
7 - 19.21% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.11% (50)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.97% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.65% (4)
2 - 3.97% (6)
3 - 9.27% (14)
4 - 7.28% (11)
5 - 9.27% (14)
6 - 9.93% (15)
7 - 21.19% (32)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.96% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.97% (6)
2 - 2.65% (4)
3 - 5.30% (8)
4 - 9.93% (15)
5 - 15.23% (23)
6 - 12.58% (19)
7 - 28.48% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.97% (6)
2 - 5.96% (9)
3 - 3.31% (5)
4 - 6.62% (10)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.28% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.31% (5)
2 - 10.60% (16)
3 - 7.95% (12)
4 - 9.93% (15)
5 - 13.25% (20)
6 - 10.60% (16)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 17.22% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.26% (17)
2 - 11.26% (17)
3 - 7.95% (12)
4 - 7.95% (12)
5 - 6.62% (10)
6 - 9.93% (15)
7 - 14.57% (22)
Ne mogu da ocenim - 27.15% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Vrtića:
1 - 6.62% (10)
2 - 7.95% (12)
3 - 13.25% (20)
4 - 11.26% (17)
5 - 9.27% (14)
6 - 9.27% (14)
7 - 20.53% (31)
Ne mogu da ocenim - 19.87% (30)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.64% (7)
2 - 2.65% (4)
3 - 5.96% (9)
4 - 9.27% (14)
5 - 16.56% (25)
6 - 13.91% (21)
7 - 33.11% (50)
Ne mogu da ocenim - 12.58% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Bolnica:
1 - 1.99% (3)
2 - 1.99% (3)
3 - 3.97% (6)
4 - 8.61% (13)
5 - 13.91% (21)
6 - 15.23% (23)
7 - 33.77% (51)
Ne mogu da ocenim - 15.23% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.30% (8)

Škola:
1 - 2.65% (4)
2 - 6.62% (10)
3 - 7.28% (11)
4 - 11.92% (18)
5 - 15.23% (23)
6 - 13.91% (21)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 15.89% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Fakulteta:
1 - 1.99% (3)
2 - 1.99% (3)
3 - 2.65% (4)
4 - 11.26% (17)
5 - 11.92% (18)
6 - 11.26% (17)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.60% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.97% (6)
2 - 3.97% (6)
3 - 6.62% (10)
4 - 12.58% (19)
5 - 10.60% (16)
6 - 11.26% (17)
7 - 21.85% (33)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Sindikata:
1 - 3.31% (5)
2 - 3.31% (5)
3 - 5.96% (9)
4 - 9.93% (15)
5 - 8.61% (13)
6 - 7.95% (12)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 29.80% (45)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.64% (7)
2 - 13.91% (21)
3 - 6.62% (10)
4 - 7.95% (12)
5 - 9.27% (14)
6 - 6.62% (10)
7 - 18.54% (28)
Ne mogu da ocenim - 27.81% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.31% (5)
2 - 3.97% (6)
3 - 5.30% (8)
4 - 7.28% (11)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 31.79% (48)
Ne mogu da ocenim - 21.19% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.96% (9)
2 - 9.93% (15)
3 - 11.26% (17)
4 - 15.23% (23)
5 - 8.61% (13)
6 - 8.61% (13)
7 - 12.58% (19)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.65% (4)
2 - 2.65% (4)
3 - 3.31% (5)
4 - 9.93% (15)
5 - 13.91% (21)
6 - 8.61% (13)
7 - 29.80% (45)
Ne mogu da ocenim - 26.49% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.77% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.20% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.31% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.89% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.04% (72)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 7.99% (41)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.82% (35)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.80% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.26% (27)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 3.90% (20)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.87% (66)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.14% (11)
zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • 0 • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Greska • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 10.00% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.67% (35)
Gradonačelnik - 7.33% (55)
Predsednik skupštine - 4.67% (35)
Odbornici - 3.20% (24)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.53% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.27% (77)
Lokalni mediji - 3.07% (23)
Privatna preduzeća - 2.40% (18)
Nevladine organizacije - 1.47% (11)
Verske zajednice - 0.93% (7)
Građani - 6.53% (49)
Sudstvo - 10.13% (76)
Tužilaštvo - 6.13% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.80% (96)
Političke stranke koje su u opoziciji - 2.93% (22)
Međunarodne organizacije - 1.20% (9)
Evropska unija - 0.93% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.80% (6)
ZDRAVSTVO • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • 1 • policija, strukovne komore • Policija •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • Vladajuca stranka • zloupotreba položaja i samovolja pojedinih funkcionera • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • Neozbiljan pristup korupciji od strane ljudi koji mogu da ucine nesto povodom nje. • kompletan haos u državnom sistemu, nemaština • bogacenje ljudi koji su na vlasti • politička moć izvršne vlasti ,poveznost politike ikriminalom stečenog kapitala,odsustvo kontrolnih mehanizama,loše sudstvo • nezaposlenost • bezvlašće, javašluk u vlasti. • Primitivizam i siromastvo • male plate • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • Stanje u društvu, kao i loš život poslednjih 20 i više godina. • Svako kosristi svoj polozaj maksimalno. • Borba za zaštitu "statusa quo" • nemastina • opste stanje u drzavi • Partokratija. • Lose stanje u institucijama i negativna selekcija kadrova. • Nedorečena, nejasna pravila ponašanja; odsustvo moralnog načela u ponašanju, što je šira, kulturološka pojava. • Партијска протекција и непотизам • 1. Strah gradjana da prijave korupciju 2. Zloupotreba sluzbenog zaposlenih polozajazaposlenih u drzavnim institucijama 3. Velika ne zaposlenost • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • pogresna politika lokalne vlasti • Alavost • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • siromaštvo, beznađe s jedne strane i lopovluk tj. pohlepa sa druge • Афирмација корпуције од стране НВО • Oni koji treba da kontrolisu i suzbijaju korupciju na lokalu je pospesuju, jer i oni iz toga imaju koristi, odn. zajednicki "rade poslove". Posten covek nema kome da se obrati, jer su sve drzavne institucije duboko u korupciji. Cesto je i gradjanima laksi i brzi put da nekom plate, nego da isteruju pravdu. • Nepostojanje zakona i uticaj medjunarodnih faktora. • Komplikovane procedure, čekanje u redovima... • svi koji imaju neku moc u rukama... • bahatost i bezobzirnost • Apatija gradjana kao rezultat dugogodisnje torture partokratije. • male plate i los standard • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • Sprega ličnih i javnih interesa, opšta beda i nezaposlenost stanovništva, vlasnici kapitala koji nesmetano građane pretvaraju u robove preko izvršilaca vlasti, "svako ima nekog svog čoveka", nepostojanje privrednih subjekata koji imaju tržišno solventne i održive proizvode i tako obezbede priliv svežeg kapitala - što za pokriće troškova života i održivi razvoj, što za investicije i u infrastrukturnim projektima i u biznis estabilishment-u, "ljudi u senci" koji već par decenija vrše tako vlast,dr • nedostatak institucija i transparentnosti u radu • Nepostojanje političke volje za borbu protiv korupcije. • Partijska moć bez kontrole građana i nezavisnih institucija. • Opste stanje u gradu. Smatram da je korupcija prisutna u svim delovima drustva. Razlog, nezadovoljstvo mesecnim prihodima, mentalitet, nebriga drustva ( nekaznjavanje korupcije u bilo kom pogledu), neprofesionalizam! Korupcija je sada "normalan vid komunikacije" u drustvu. • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu • Popustljivost lokalnih i drzavnih organa - ne cine nista ili zmure? Sudovi sporo rade. Svako svakoga poznaje, pa samim tim i svako he svakoga necim "zaduzio" ("ja tebi - ti meni"), niske plate, ali pre svega - strah gradjana da se aktivno suprotstave civilizovanim i legalnim (legalnim? kako, ako sudovi slabo obavljaju posao?) sredstvima. Dakle - osvescenost gradjana i mentalitet koji se tesko menja. Zbog cega se mentalitet i svest tesko menjaju? Zacarani krug...! • losi zakoni i kaznene mere • Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama • pohlepa i neodgovornost • nezaposlenost, siromastvo, nesankcionisani novi bogatasi / preko noci / • nedostatak oštrih sankcija za one koji učestvuju u korupciji • stanje u lokalnoj samoupravi •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.78% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.46% (67)
Gradonačelnik - 5.65% (40)
Predsednik skupštine - 1.84% (13)
Odbornici - 2.40% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.23% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.24% (30)
Lokalni mediji - 6.50% (46)
Privatna preduzeća - 0.71% (5)
Nevladine organizacije - 6.36% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.16% (79)
Sudstvo - 8.90% (63)
Tužilaštvo - 8.33% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.50% (46)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.38% (31)
Međunarodne organizacije - 3.67% (26)
Evropska unija - 4.24% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.40% (17)
Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • Niko uvek ce biti korupcije! • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • NIKO • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • Gradjani, gradska i gradska vlast. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • 3 • RODOLJUB ŠABIĆ • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • policija • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • svi • Zdravstvo • Svi zajedno • policija, strukovne komore. •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.48% (117)
Ne - 6.62% (10)
Ne mogu da se odlučim - 5.96% (9)
Nesto drugo - 9.93% (15)
bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • ima dosta "tela" i premalo dela • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • i ono bi bilo korumpirano • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Nece funkcionisati • zar bi time nesta postigli? •

8. Zašto?

... • oni koji nemaju novca da daju mito nemaju ni radno mesto.da sam imala novac tipa 4-5000 eura sada bih radila posao iy svoje struke-mdecinska sestra tehnicar. • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • zbog samih građana • Zato sto bi se politicari plasili da ce biti uhvaceni, pa bi se zamislili kada primajmito. • Zato sto je to potrebno svakom gradu. Korupcija je uzela maha. • jer je ovako nepodnosljivo,nepravedno,zalosno • U pokušaju da se smanji nivo korupcije i da se stvari postave na zdrave noge. • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija. Unutrasnja kontrola, poligraf i ostali istrumenti. • Potrebno je da se neko,konačno,pozabavi time! • Млаћење празне сламе • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • Zato što ne postoji struktura na lokalnom nivou koja se bavi tim problemom. • Da pokuša • zato • Ne može se lečiti bolest istom bolešću: pošto su svi činioci celine sistema podložni korupciji u načelu, nema načina da se oni izleče dopunjavanjem novim činiocima, budući da će i ti novi biti podložni korupciji. • 11111111111 • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • zato sto su se vec neka druga tela,komisije...pokazale neadekvatnim • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • zato sto je pro forme a ne bi se nista promenilo, zato ne podrzavam • Zato što bi život bio mnogo lepši i lakši kada bi ljudi bez doplata završavali svoj posao. Brži bi bio obrt kapitala i država ne bi bila oštećena. Građanima bi takođe bilo lakše da plaćaju samo npr. 100 dinara (kojih je obavezno) za neki dokument, umesto 150 (50 dinara dodatno da dokument npr. bude odmah izvađen). I tako dalje, ovo su najbanalniji mogući primeri. Za sve ostalo 500 slovnih mesta je malo. • Neophodno je • oni ne mogu to da rese , po meni samo politicari bi mogli. • Nedostatak takvog tela upravo je jedan od razloga korupcije. • Zato shto se korupcija svakako ne moze ukinuti ali se moze smanjiti. • Formiranje tela je prebacivanje odgovornosti na drugoga • Zato sto je Srbija medju najkorumpiranijim zemljama. • zato • Nešto se mora učiniti... • Pa imao bi kome da se obratim. • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • Zato sto su svi povezani • Da bi se povecao standard gradjana i da svi budu jednaki (a ne oni koji imaju da imaju jos vise,oni koji nemaju-jos vise stagniraju) • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • Da bi moglo to telo da se bavi korupcijom na lokalnom nivou , tako bi bilo bliže izvoru korupcije , jer od malih se počinje , ako male zavrnu slavine i presuši izvor presušiće cela reka • da bi se blize prislo problemu • Zato što jedino mogu da verujem nevladinim, ali nezavisnim organizacijama. • Ali samo da nisu pod patronatom opstinara... • Valjda bi korupcija prestala onda • Zato što je potrebno uspostaviti nezavisan sistem kontrole. Sada kontrole nema, samo samovolje. Dalje, važno je edukovati građane koji bi umeli da koriste svoje pravo da zatraže javnost informacija. • dosta je bilo nepravde • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • Pa da bi se borili protiv korupcije na bilo koji nacin. Glupo pitanje • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • verujem da bi dalo rezultate ako da ne bi formirali po partijskoj pripadnosti • ne treba nam korupcija • Zato sto bismo time dobili uredjenije drustvo, u kome se znaju i postuju prava gradjana, a isto tako se znaju ovlascenja i ogranicenja zaposlenih u lokalnoj samoupravi i u institucijama u kojima trenutno "cveta" mito i korupcija. • da bi se bavilo korupcijom na nivou grada • Iskorenjivanjem korupcije u vlasti koja nije izabrana od strane građana, naša opština bi mogla da krene napred. Pojavile bi se brojne mogućnosti za investiranje, zapošljavanje, rast privrede... •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.17% (24)
Odbornici - 1.57% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.39% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 2.96% (17)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.13% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 8.00% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.17% (70)
Građani - 10.09% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 8.00% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.04% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.26% (13)
Novinari - 8.52% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.22% (76)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
ko god da bude bio nece vredeti • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • 3 • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • protiv takvog tela sam • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • Ne zanima me. • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • nisam z formiranje tela • opozicija • ne podrzavam • Niko jer nema pomoci oko korupcije • predstavnici politickih stranaka •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Odlucnost • Castan, posten i pomalo hrabar • savestan,pošten,nepodmitljiv,realan • Postenost, jaka volja i motivisanost • iskrenost ,postenje ,vrednocu i biti moralan covek • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • Postenje pre svega • Istrajnost,odlucnost,nepokolebljivost,postenje,pravednost. • to nije osobina ali...da je materijalno obezbedjen... • hrabar, vest, posten, vredan, beskompromisan, solidnog znanja, dobrih veza, komunikativan .... • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • istrajan,nepodmitljiv,podrzan od kolega,osoba sa stavom • Da ima VII/1 strucne spreme, da je inteligentan, hrabar i da nije do sada bio angazovan ni u politici, ni u NGO. Verske zajednice ni da ne pominjem • Iskrenost • da postuje zakon i zakonka akta • Upornost, istrajnost i odlucnost. • Treba da bude posten i odgovoran covek, svestan pozicije na kojoj se nalazi. • snalazljiv, voljen u drustvenoj zajednici, siguran u to sto radi • jednostavno NE DVOLICNA OSOBA • Cestitost.Covek koji je i do sada to radio.BORBA je proces koji traje,jer je i korupcija proces koji traje.Obrazovani mladi,sa biroa rada,(dobri studenti a dugo cekaju)i pomoc starijih koji imaju iskustva sa tom borbom protiv organizovanog kriminala u institucijama.I same institucije treba da nesto urade na tome,ali oni nemaju ni snage ni volje,da to ucine.Toliko je sve kriminalizovano da ispadas bela ovca u crno stado,ako pokusas da funkcionises po pozitivnim zakonskim propisima.Smetas,remetis • Treba da bude usredsredjen, ne sme da odustaje lako, strpljiv i uporan • ISKREN, POSTEN, ELOKVENTAN, BOGOBOJAZLJIV I ERUDITA ( VERNIK BEZ OBZIRA KOJE VERSKE PRIPADNOSTI) • Nepristrasnost • Strucnost, nepristrasnost i naravno, hrabrost. • Materijalno obeybedjen. • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican • Integritet, poštenje i stručnost. • Kao prvo, da nije osuđivan niti da je protiv njega pokrenut neki krivični postupak Da je svojim dosadašnjim poslovanjem, življenjem pokazao da je pošten i čestit. Da je dovoljno lud da se upusti u tu borbu. Da je spreman na sve ono što ga očekuje kao i članove njegove porodice. • Nekompromitovan, hrabar, pametan, lud • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. • da savesno radi svoj posao i da nije stranacki orjetisan • Postenje, dostojanstvo i doslednost. • nema takvih ovde • ? • osobine postenog coveka,coveka koji je spreman zivot da da zarad pravde i postenja • Fakultetsko obrazovanje, neformalno obrazovanje iz oblasti borbe protiv korupcije, da nije član političke parije, da nije krivično gonjen zbog primanja i davanja mita • pošten, nepotkupljiv, poznaje zakon, dosledan • da je dobro placen i da mu je stalo do tog posla. • postenje,iskrenost... • nemam stav • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • DA NIJE STARIJI OD 55 A NI MLAĐI OD 35 GODINA,ŠKOLOVAN I INFORMISAN,DA NIJE STRANAČKI NASTROJEN,I DA NIJE BIZNISMEN... • posten i materijalno obezbedjen • Nezavisnost od lokalne vlasti. • Samo jednu.. Postenje. • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • Na prvom mestu ne sme da bude korumpiran. Mora da bude odlučan, dosledan i snažan (verbalno naravno). Ne sme da ima dlaku na jeziku i mora da ostvari dobru saradnju sa sudstvom i policijom. Takođe mora da zna koje sve negativne strane nosi taj posao (moguće pretnje), itd. • Mora da bude nezavisan: materijalno i politički. Verovatno hrabar, jer se neće dobro provesti. • da je čistog obraza • integritet, odlučnost, stranačka nepripadnost... •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.70% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.18% (39)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.69% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 11.95% (90)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.49% (79)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.96% (75)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.88% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.55% (87)
Edukacija - 9.43% (71)
Medijske kampanje - 9.56% (72)
Nesto drugo - 1.59% (12)
prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • upravo sa svim gore navedenim • podnosenje krivicnih prijava • Заштитом корумпираних • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • ? • nisam za formiranje tela • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • socijalnim radom na terenu • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.83% (56)
Predsednik skupštine - 7.97% (57)
Odbornici - 6.01% (43)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.37% (67)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.63% (76)
Lokalni mediji - 4.06% (29)
Privatna preduzeća - 4.06% (29)
Nevladine organizacije - 3.08% (22)
Verske zajednice - 2.24% (16)
Građani - 3.08% (22)
Sudstvo - 8.53% (61)
Tužilaštvo - 7.13% (51)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.65% (69)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.76% (34)
Sve navedene - 9.79% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.68% (12)
zdravstveni radnici.... • nisam za formiranje tela • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • ne mere, krivicna odgovornost! • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • na sve • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • Tadica • 4 • pitanje je nejasno koncipirano • na sve navedene subjekte • zdravstvo •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.84% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.49% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.83% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 17.22% (26)
Nemam stav - 5.30% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.83% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 34.44% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.57% (22)
Nemam stav - 3.97% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.57% (22)
Nemam stav - 2.65% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.41% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.45% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.54% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 6.62% (10)
Nemam stav - 1.99% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.53% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.79% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.25% (20)
Nemam stav - 7.95% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.18% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.14% (44)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.18% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 15.23% (23)
Nemam stav - 5.30% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.76% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Ne bi bilo promene - 9.27% (14)
Nemam stav - 4.64% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.58% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.14% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 25.83% (39)
Nemam stav - 7.28% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.91% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 18.54% (28)
Nemam stav - 10.60% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.56% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.45% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.97% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.23% (23)
Nemam stav - 7.95% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.77% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.46% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.53% (31)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 8.61% (13)
Nemam stav - 2.65% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.49% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.91% (21)
Nemam stav - 6.62% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 26.49% (40)
Nemam stav - 12.58% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 12.58% (19)
Nemam stav - 7.95% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 36.42% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 4.64% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 5.96% (9)
Nemam stav - 3.31% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.84% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.77% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.97% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 8.61% (13)
Nemam stav - 7.28% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.91% (21)
Nemam stav - 5.96% (9)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • ne plaćati... • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • samo neka pocne • Javno streljanje • Smrtna kazna • imam jer godinama zivim u Austriji i zelim da ovom gradu pomognem • Dirketno biranje lica za sprovođenje zakona, slično kao u SAD. Izabrane sudije, tužioci, šerifi, gradonačelnici i "guverneri" (tj. načelnici okruga). Drakonske kazne za izabrana lica koja ne sprovode ili krše zakone. Veća autonomija lokalnih zajednica u sprovođenju svih zakona i propisa. • edukacija novinara i gradjana za borbu protiv korupcije • manje priče više rada • Kao i do sad navedeno, da se povecaju kontrole, da se otvori javni servis gde bi gradjani mogli da iznesu svoja iskustva, da se postave strucna lica koja bi pomogla u sprecavanju mita i korupcije. • POŠTOVANJE I DOSLEDNO SPROVOĐENJE ZAKONA!!! • Veca zastita zrtava korupcije • Princip "Tajnog Kupca" osoba koj bi nudila odredjenim personama mito, ozvucen sa skrivenom kamerom. • sve prigovore gradjana u odnosima sa javnim organizacijama sudovima opstinama trebe skupiti sa dokazima koji jasno ukazuju na nepravdu zbog koje se korupcija i u kojim ograncima delovanja javlja i ponavlja.Imena koja se sumnjice pravno procesuirati uz medije i krivicno kazniti javnost treba da sve zna • vece plate zaposlenima • Ne, za sada. • Povecanje iznosa kazne koja je predvidjena za odredjeni prekrsaj.(Kazna mora da bude rigorozna)Promena svih ljudi u inspekcijama,novi ljudi sa biroa rada bez veze.Rad na osnovu ugovora o radu na godinu dana,sa mogucnoscu produzenja ugovora ako osoba savesno radi poso.Ali i onda samo na godinu dana.Inspekcija bi morala da se spusti na lokalni nivo,ali bi imali proveru i rad republicke inspekcije.Potpuno odvojena tela.Republicka inspekcija bi morala da ima nadleznost da proverava sve . • • u malom gradu svi se poznaju i svi znaju ko je ko i kod koga se moze mito proci i svi se poznaju ili ilaju komsijske veze ili familijarne i ovde nista nefunkcionise cak ni taxi sluzba sa korupcijom.sta dalje reci... • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • Lekarsko uverenje za sve one koji su na nekom položaju. Zakletva u crkvi idr. sa biblijom u ruci da će časno i pošteno raditi svij posao. • smena vladajuce garniture • prethodno navedeno je dovoljno • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • Postovanje suda i zakona koji su vec propisani,tjuredjenje sudstva • Немам • Ne, • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • antikorupcijsko tijelo • nemam stav • Trebalo bi da imamo jednu organizaciju koja se bavi borbom protiv korupcije, a clanovi bi trebalai biti ne samo policija , nego i obicni gradjani .. Posebno bi se trebali ukljuciti mladi , jer na njima svijet ostaje ! • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • Sve informacije treba da budu dostupne, da se poveca ucesce gradjana/ki. Neophodno je gradjane informisati/edukovati na koji nacin mogu da se bore protiv korupcije. • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • pohapsiti za primer • Javno prikazivanje imovinskog stanja svih lokalnih funkcionera, kao i njihove bliže i dalje familije. • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • Sve prekontrolisati ponovo i nabiti napokon nekoga u zatvor ali da stvarno robija , do sada su dokazani mnogi primeri korupcije od najnižeg do najvišeg organa vlasti na lokalnim nivoima i niko nijeodgovarao a kamo li dao ostavku . Samo sprovođenja ali stvarno sprovođenje zakona i zatvorske sankcije prema takvima i oduzimanje imovine stečene korupcijom • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • Da, formirati antikorupcijski tim sa delom ludi iz drugih OKRUGA!!! • Hapsenje, javno ponizavanje, oduzimanje imovine, zabrana rada i prihoda... • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • Nemam poseban predlog. • preisptati kupovine radnih mesta • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.91% (21)
Kragujevcu - 4.64% (7)
Požegi - 1.99% (3)
Nišu - 9.27% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 70.20% (106)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • paracinu • Priboj • Malom Idosu • Obrenovcu • Arandjelovcu • / • Cuprija • Boljevcu ( Zaječar ) • dimitrovgrad • Beograd/Palilula • Novi Beograd • Bačka Palanka • Životarim u opštini Krupanj. • Kraljevo. • Nova Varos • cacak • ODŽACI • leskovac • Subotici • sremska mitrovica • Inđija • Sremskoj Mitrovici • ruma • opština Mali Iđoš • Bečej • Kruševac • glavnom gradu • Opština Kovačica • Bačkoj Palanci • jagodina • Indjija • opstina Gadzin Han • pozarevcu • Novom Pazaru • Sečanj • Pula • Krusevcu • Blacu • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Kraljevu • Смедерево • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • kraljevu • Somboru • Cukarica Beograd • Kovacica • Opština Centar Sarajevo • Pancevo • Mladenovac • zemun •

16. Vaš pol?

Muški - 52.32% (79)
Ženski - 47.68% (72)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.54% (28)
Od 26 do 35 godina - 33.77% (51)
Od 36 do 55 godina - 39.74% (60)
Preko 55 godina - 7.95% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.81% (42)
Viša škola - 12.58% (19)
Fakultet - 46.36% (70)
Učenik - 0.66% (1)
Studnet - 8.61% (13)
Nesto drugo - 3.97% (6)
Magistratura • magistar umetnosti • dve srednje skole • Magistar • Magistar filoloskih nauka •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 23.18% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.28% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.66% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.97% (6)
Zaposleni u NVO - 4.64% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.30% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.66% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.28% (11)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.97% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 15.89% (24)
U procesu obrazovanja - 12.58% (19)
Penzioner - 5.30% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.27% (14)
student • Volonterski rad u NVO. • advokat • Stdent • likvidacioni upravnik • U RADNOM SPORU! • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • / • Zaposlena kao honorarni saradnik • - • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Ivica Dacic • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (40)5 (22)4 (19)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Zoran) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljan

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Zoran) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično Ne Nemam stav

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Zoran) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom sektoru Zloupot

Idealna stranka

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Protesti u Srbiji?

(Zoran) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni mediji. Kakav

Korupcija u Srbiji

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Kuglanje

(murihno) U kojem paru bi vam igrala 2 najbolja igraca u ekipi? 1. oba u prvom 2. oba u drugom 3. oba u zadnjem 4. jedan u p