Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (151)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.55% (40)
Pristranost i protekcija - 7.92% (42)
Uzimanje mita - 13.77% (73)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.09% (27)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.74% (94)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.53% (24)
Kršenje zakona - 11.13% (59)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.04% (32)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.21% (70)
Nanošenje nepravde - 5.85% (31)
Uskraćivanje prava - 6.60% (35)
Nesto drugo - 0.57% (3)
0 • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.28% (11)
2 - 0.66% (1)
3 - 3.97% (6)
4 - 9.27% (14)
5 - 8.61% (13)
6 - 11.26% (17)
7 - 25.17% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.62% (10)
2 - 3.97% (6)
3 - 3.31% (5)
4 - 8.61% (13)
5 - 11.26% (17)
6 - 6.62% (10)
7 - 26.49% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

Odbornika:
1 - 4.64% (7)
2 - 0.66% (1)
3 - 10.60% (16)
4 - 11.26% (17)
5 - 13.91% (21)
6 - 9.93% (15)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.49% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.95% (12)
4 - 7.95% (12)
5 - 14.57% (22)
6 - 13.91% (21)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.65% (4)
2 - 2.65% (4)
3 - 7.28% (11)
4 - 13.25% (20)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 34.44% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.23% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.32% (2)
3 - 5.30% (8)
4 - 9.93% (15)
5 - 11.92% (18)
6 - 11.92% (18)
7 - 41.72% (63)
Ne mogu da ocenim - 13.91% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.28% (11)
4 - 8.61% (13)
5 - 11.26% (17)
6 - 14.57% (22)
7 - 38.41% (58)
Ne mogu da ocenim - 13.91% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.32% (2)
2 - 7.28% (11)
3 - 13.25% (20)
4 - 10.60% (16)
5 - 9.93% (15)
6 - 13.25% (20)
7 - 29.14% (44)
Ne mogu da ocenim - 14.57% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.31% (5)
2 - 7.28% (11)
3 - 11.92% (18)
4 - 13.25% (20)
5 - 9.93% (15)
6 - 11.92% (18)
7 - 29.80% (45)
Ne mogu da ocenim - 11.92% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.30% (8)
2 - 7.28% (11)
3 - 10.60% (16)
4 - 16.56% (25)
5 - 8.61% (13)
6 - 9.27% (14)
7 - 19.87% (30)
Ne mogu da ocenim - 17.88% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.99% (3)
2 - 3.31% (5)
3 - 3.31% (5)
4 - 7.95% (12)
5 - 9.93% (15)
6 - 12.58% (19)
7 - 44.37% (67)
Ne mogu da ocenim - 15.89% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.31% (5)
2 - 0%
3 - 5.30% (8)
4 - 3.97% (6)
5 - 4.64% (7)
6 - 11.26% (17)
7 - 51.66% (78)
Ne mogu da ocenim - 18.54% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.64% (7)
2 - 6.62% (10)
3 - 7.28% (11)
4 - 10.60% (16)
5 - 6.62% (10)
6 - 13.25% (20)
7 - 33.11% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.56% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.65% (4)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.95% (12)
4 - 9.27% (14)
5 - 7.95% (12)
6 - 9.93% (15)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.13% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.65% (4)
2 - 3.31% (5)
3 - 5.96% (9)
4 - 8.61% (13)
5 - 9.93% (15)
6 - 8.61% (13)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 31.79% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.62% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.31% (5)
2 - 3.31% (5)
3 - 8.61% (13)
4 - 8.61% (13)
5 - 13.25% (20)
6 - 6.62% (10)
7 - 19.21% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.11% (50)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.97% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.65% (4)
2 - 3.97% (6)
3 - 9.27% (14)
4 - 7.28% (11)
5 - 9.27% (14)
6 - 9.93% (15)
7 - 21.19% (32)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.96% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.97% (6)
2 - 2.65% (4)
3 - 5.30% (8)
4 - 9.93% (15)
5 - 15.23% (23)
6 - 12.58% (19)
7 - 28.48% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.97% (6)
2 - 5.96% (9)
3 - 3.31% (5)
4 - 6.62% (10)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.28% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.31% (5)
2 - 10.60% (16)
3 - 7.95% (12)
4 - 9.93% (15)
5 - 13.25% (20)
6 - 10.60% (16)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 17.22% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.26% (17)
2 - 11.26% (17)
3 - 7.95% (12)
4 - 7.95% (12)
5 - 6.62% (10)
6 - 9.93% (15)
7 - 14.57% (22)
Ne mogu da ocenim - 27.15% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Vrtića:
1 - 6.62% (10)
2 - 7.95% (12)
3 - 13.25% (20)
4 - 11.26% (17)
5 - 9.27% (14)
6 - 9.27% (14)
7 - 20.53% (31)
Ne mogu da ocenim - 19.87% (30)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.64% (7)
2 - 2.65% (4)
3 - 5.96% (9)
4 - 9.27% (14)
5 - 16.56% (25)
6 - 13.91% (21)
7 - 33.11% (50)
Ne mogu da ocenim - 12.58% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Bolnica:
1 - 1.99% (3)
2 - 1.99% (3)
3 - 3.97% (6)
4 - 8.61% (13)
5 - 13.91% (21)
6 - 15.23% (23)
7 - 33.77% (51)
Ne mogu da ocenim - 15.23% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.30% (8)

Škola:
1 - 2.65% (4)
2 - 6.62% (10)
3 - 7.28% (11)
4 - 11.92% (18)
5 - 15.23% (23)
6 - 13.91% (21)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 15.89% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Fakulteta:
1 - 1.99% (3)
2 - 1.99% (3)
3 - 2.65% (4)
4 - 11.26% (17)
5 - 11.92% (18)
6 - 11.26% (17)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.60% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.97% (6)
2 - 3.97% (6)
3 - 6.62% (10)
4 - 12.58% (19)
5 - 10.60% (16)
6 - 11.26% (17)
7 - 21.85% (33)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Sindikata:
1 - 3.31% (5)
2 - 3.31% (5)
3 - 5.96% (9)
4 - 9.93% (15)
5 - 8.61% (13)
6 - 7.95% (12)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 29.80% (45)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.64% (7)
2 - 13.91% (21)
3 - 6.62% (10)
4 - 7.95% (12)
5 - 9.27% (14)
6 - 6.62% (10)
7 - 18.54% (28)
Ne mogu da ocenim - 27.81% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.31% (5)
2 - 3.97% (6)
3 - 5.30% (8)
4 - 7.28% (11)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 31.79% (48)
Ne mogu da ocenim - 21.19% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.96% (9)
2 - 9.93% (15)
3 - 11.26% (17)
4 - 15.23% (23)
5 - 8.61% (13)
6 - 8.61% (13)
7 - 12.58% (19)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.65% (4)
2 - 2.65% (4)
3 - 3.31% (5)
4 - 9.93% (15)
5 - 13.91% (21)
6 - 8.61% (13)
7 - 29.80% (45)
Ne mogu da ocenim - 26.49% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.77% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.20% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.31% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.89% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.04% (72)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 7.99% (41)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.82% (35)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.80% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.26% (27)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 3.90% (20)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.87% (66)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.14% (11)
direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Greska • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • 0 • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 10.00% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.67% (35)
Gradonačelnik - 7.33% (55)
Predsednik skupštine - 4.67% (35)
Odbornici - 3.20% (24)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.53% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.27% (77)
Lokalni mediji - 3.07% (23)
Privatna preduzeća - 2.40% (18)
Nevladine organizacije - 1.47% (11)
Verske zajednice - 0.93% (7)
Građani - 6.53% (49)
Sudstvo - 10.13% (76)
Tužilaštvo - 6.13% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.80% (96)
Političke stranke koje su u opoziciji - 2.93% (22)
Međunarodne organizacije - 1.20% (9)
Evropska unija - 0.93% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.80% (6)
Policija • ZDRAVSTVO • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • policija, strukovne komore • 1 • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • nezaposlenost, siromastvo, nesankcionisani novi bogatasi / preko noci / • cela drzava funkcionise na taj nacin • Vlast • opste siromastvo prvo duhovno a onda materijalno. • Nepostojanje zakona i uticaj medjunarodnih faktora. • nepismeni i alavi funkcioneri lokalne samouprave koji javna preduzeca dozivljavaju kao privatno vlasnistvo • svi koji imaju neku moc u rukama... • Афирмација корпуције од стране НВО • strah • kompletan haos u državnom sistemu, nemaština • Nezainteresovanost funkcionera i zdravstvenih radnika za resavnje problema korupcije • Partokratija. • nemastina • nepravda koja je meni ucinjena ako bilo ko procita ovo moje pismo molio bih da mi se obrati molim vas ne mogu vise poludecu sta mi rade ovde u kraljevu a ja sam inace strani i nas drzavljanin molim vas pomozite mi s postovanjem Eisemann ludwig 063250 700 • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • losi zakoni i kaznene mere • (Ne)postojanje plana za ocuvanje zivotne sredine, veoma male plate zbog kojih se svako od tih koji primaju iste, bori da dodje na neko od malobrojnih radnih mesta u drzavnim institucijama bez obzira na kriterijum zaposljavanja. Ne ceni se znanje vec diploma koja je nesto najgore sto su ljudi izmislili..... • Nepostojanje kontrole zaposlenih u institucijama u kojima ima najvise kourupcije. • NIzak životni standard većine stanovnika koji dovodi do toga da svi žele da budu plaćeni za ono što urade, čak i onda kad a im to spada u opis radnog mesta. • Pogrešni ljudi na pogrešnim mestima • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • Izgleda da se s tim niko ne bavi,bar se ne vide rezultati borbe protiv korupcije. • Korumpirani presjednici • Nepostojanje investicija i stagnacija lokalne privrede, kao i prognoza buduceg stanja, koaj en obecava. • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • Sprega ličnih i javnih interesa, opšta beda i nezaposlenost stanovništva, vlasnici kapitala koji nesmetano građane pretvaraju u robove preko izvršilaca vlasti, "svako ima nekog svog čoveka", nepostojanje privrednih subjekata koji imaju tržišno solventne i održive proizvode i tako obezbede priliv svežeg kapitala - što za pokriće troškova života i održivi razvoj, što za investicije i u infrastrukturnim projektima i u biznis estabilishment-u, "ljudi u senci" koji već par decenija vrše tako vlast,dr • spori i nejasni mehanizmi, dikreciona mogucnost ljudi da zadrze ili puste predmet dalje, opsti nemoral, kreiranje atmosfere od svih drustvenih cionioca da je korupcija legitimna • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • 1)Politicka raznolikost,oblast koja se proceni da nije DS-ova - osudjena je na izolaciju i ne investiranje=propast. 2) Pri zaposljavanju u drzavnoj ustanovi traze se pare od 7000-10.000 evra. 3)Pri izvodjenju gradjevinskih radova na teritoriji gradskog jezgra posao dobija iskljucivo jedna firma sa kojom je predsednik u monopolistickom dogovoru (dealu) • familijarna veza u sudstvu,policiji,inspekciji,na registraciji vozila,na tehnickom pregledu za auto,u kineskim radnjama,opstini,svuda ti trebaju debele veze da obavis osnovne obaveze gradjana.grad je paracin,srbija. u sudu nemoze da se izvrsi iseljenje sa tuzenim jer ja zivim van srbije a sve presude su u moju korist vec 10 godina i svaki put nemogu da ga izbace iz moje kuce jer on poznaje sudiju i tako da ja nemam pravednih sansi sve dok i ja ne pocnem da placam sve redom i odlucim da zivim u • Politika i politički plen • lose zakonodavstvo, slabe ili nikakve sankcije, slaba ili nikakva kontrola, prevelika autonomnost pojedinih struktura • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama • Opste stanje u gradu. Smatram da je korupcija prisutna u svim delovima drustva. Razlog, nezadovoljstvo mesecnim prihodima, mentalitet, nebriga drustva ( nekaznjavanje korupcije u bilo kom pogledu), neprofesionalizam! Korupcija je sada "normalan vid komunikacije" u drustvu. • los kadar u strankama na lokalnom nivou, sam olos • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • nedosledna i nejasna regulativa koja pruža mogućnost za zloupotrebu • opste stanje u drzavi • Iskvareni ljudi na kljucnim pozicijama. • neodgovornost, netrnsparentnost • Apsolutna vlast samo jedne politicke stranke! • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu • Vladajuca stranka • ne znam tocno, vjerojatno mi gradjani koji smo inertni, koji pustamo da vrijeme prolazi...a svoje rane lijecimo po kaficima. svi to znamo, ali i svi okrecemo glave... • Komplikovane procedure, čekanje u redovima... • biti prebogat i na polozaju • Demokratska stranka • politicka vlast • Nemastina-siromastvo sa jedne strane,a finansijska moc pojedinaca sa druge strane •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.78% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.46% (67)
Gradonačelnik - 5.65% (40)
Predsednik skupštine - 1.84% (13)
Odbornici - 2.40% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.23% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.24% (30)
Lokalni mediji - 6.50% (46)
Privatna preduzeća - 0.71% (5)
Nevladine organizacije - 6.36% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.16% (79)
Sudstvo - 8.90% (63)
Tužilaštvo - 8.33% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.50% (46)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.38% (31)
Međunarodne organizacije - 3.67% (26)
Evropska unija - 4.24% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.40% (17)
policija • RODOLJUB ŠABIĆ • svi • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • NIKO • Gradjani, gradska i gradska vlast. • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • 3 • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • policija, strukovne komore. • Zdravstvo • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Svi zajedno • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • Niko uvek ce biti korupcije! •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.48% (117)
Ne - 6.62% (10)
Ne mogu da se odlučim - 5.96% (9)
Nesto drugo - 9.93% (15)
da samo pronaci ljude bez putera na glavi • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Nece funkcionisati • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • ima dosta "tela" i premalo dela • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • i ono bi bilo korumpirano • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • zar bi time nesta postigli? • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo •

8. Zašto?

... • Nedostatak takvog tela upravo je jedan od razloga korupcije. • Zato što ne postoji struktura na lokalnom nivou koja se bavi tim problemom. • za dobrobit gradjana • Млаћење празне сламе • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize • Neophodno je • Zasto?To se i ja pitam Jer korupcija pocinje najvecim delom u Zdravstvu u opstini Zrenjanin. • bilo bi transparentnije • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • Jer zelim da budem deo grupe koje ce uciniti nesto dobro, zelim da doprinesem sprecavanju korupcije • Nešto se mora učiniti... • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • plasim se da bi korupcija i tu bila prisutna • ovo je prevrsilo svaku meru...svi su povezani, korupcija je najprisutnija kod onih koji najvise treba da se bore protiv nje...policija, sudstvo, tuzilastvo • ali ovde svi cute i niko nista ne preduzima • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Iskorenjivanjem korupcije u vlasti koja nije izabrana od strane građana, naša opština bi mogla da krene napred. Pojavile bi se brojne mogućnosti za investiranje, zapošljavanje, rast privrede... • zato sto ne bi mogli sami prot svih. zasto bi potrosili tudj novac i nista ne bi pametno uradili. Dok cela drzava ne krene u napad nista od toga. • Da bi se povecao standard gradjana i da svi budu jednaki (a ne oni koji imaju da imaju jos vise,oni koji nemaju-jos vise stagniraju) • Zato sto bi se politicari plasili da ce biti uhvaceni, pa bi se zamislili kada primajmito. • zato sto u nasem gradu ko ima koga,ima i boga...dosta ! • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • mislim da bi se to takodje ispolitizovalo • ZATO STO BI SVOJIM MERAMA LPBPK DELOVALO PREVENTIVNO I EDUKATIVNO • Takvo telo je potrebno, aki ukoliko u njemu ne sede korumpirana ili partijski postavljena lica. Takodje, lokalno telo za borbu protiv korupcije ne sme i ne moze da bude politicko orudje, vec mora da ima prohodnost kod donosilaca odluka i medija i da na transparentan nacin obavestava javnost o rezultatima svog rada. • jer se stvara velika razlika izmedju slojeva drustva. penzioneri,radnici su sve siromasniji a politicari,direktori..su sve bogatiji!! • Već postoji dovoljno državnih službi s tom namenom, koje loše rade ili ne rade uopšte svoj posao. Stvaranje dodatnih ustanova antikorupcijske namene bilo bi nerezonsko trošenje budžetskog novca, jer bi one samo utonule u "mrtvo more" ostalih. Potrebno je revitalizovati i zakonski i kadrovski potpuno izmeniti trenutno stanje u svim državnim institucijama koje treba da se bore protiv korupcije, pre svega u inspekcijama, policiji, tužilaštvu i sudstvu. • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • zbog borbe protiv korupcije • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • Zato sto je bitno ukazati na problem. Nikada nisam cula do sada da je iko spomenuo problem korupcije u nasoj postini. Pa nismo valjda mi jedini koji nemaju korupciju u celoj zemlji ? Javna je tajna ko i koliko uzima. • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • Formiranje tela je prebacivanje odgovornosti na drugoga • Jer postojeće ne mogu • Ne znam • kontrolu i borbu direktno mora da realizuje grupa ljudi koji poznaju okolnosti i mehanizme korupcije • Zato što je neophodno. • Da probamo i to • ono je najmanje korumpirano • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • Da bi se stalo na put korupciji i sredstva usmerila za šta su i namenjena. • zbog haosa i anarhije koji je proizvod partokratije • Zato sto bismo time dobili uredjenije drustvo, u kome se znaju i postuju prava gradjana, a isto tako se znaju ovlascenja i ogranicenja zaposlenih u lokalnoj samoupravi i u institucijama u kojima trenutno "cveta" mito i korupcija. • verujem da bi dalo rezultate ako da ne bi formirali po partijskoj pripadnosti • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • Zato što bi život bio mnogo lepši i lakši kada bi ljudi bez doplata završavali svoj posao. Brži bi bio obrt kapitala i država ne bi bila oštećena. Građanima bi takođe bilo lakše da plaćaju samo npr. 100 dinara (kojih je obavezno) za neki dokument, umesto 150 (50 dinara dodatno da dokument npr. bude odmah izvađen). I tako dalje, ovo su najbanalniji mogući primeri. Za sve ostalo 500 slovnih mesta je malo. • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • Ne postoji telo na lokalnom nivou koje se bavi borbom protiv korupcije. • da bi ziveli ko ljudi • Zato što živim u državi u kojoj nemam od čega da živim i u kojoj ljudi traže mito ili šlihtanje za sve što treba da urade. •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.17% (24)
Odbornici - 1.57% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.39% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 2.96% (17)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.13% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 8.00% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.17% (70)
Građani - 10.09% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 8.00% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.04% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.26% (13)
Novinari - 8.52% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.22% (76)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • opozicija • ko god da bude bio nece vredeti • 3 • protiv takvog tela sam • Ne zanima me. • nisam z formiranje tela • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • ne podrzavam • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • Niko jer nema pomoci oko korupcije • predstavnici politickih stranaka • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Zelju za uspeh grupe, a ne pojedinca. • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. • znanje, pravicnost, istrajnost, hrabrost • treba da ima u vidu interes gradjana,a ne licni,kao sto je ovde sasvim uobicajeno • nepodmitljivost i otpornost na pritiske • da nije iz Srbije • da je obrazovan, ugledan, da nije clan nijedne politicke stranke • postenje i obrazovanje • izuzetno posten,dosledan,obrazovan,hrabar • visok moral,shvatanje odgovornosti, • Nepristrasnost • da je nepotkupljiv • hrabrost • da ne bude korumpirano • odovogrnost, razvijena svest o društvenim vrednostima, moralnost, stručnost • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • Prevashodno visoke lične,organizacione i moralne karakteristike,osoba koja je beskompromisna u borbi protiv korupcije i nepravde,osoba koja želi pozitivno da menja negativne društvene pojave u svojoj sredini-opštini,osoba koja je društveno angažovana i odgovorna i ima autoritet među svojim sugrađanima i institucijama,koja nema ''fleke'' u svom radu. • Ljudske - poslovnost Mateijale - nezavistan • Castan, posten i pomalo hrabar • obrazovanje, autoritet, poštenje i da je situiran i čovek zrelih godina. • Hrabar, pravedan , pronicljiv, strpljiv i odlucan da se gradjanima a narocito deci vrati vera u normalne sisteme vrednosti ! • jak karakter da ne bude i sam korumpiran i cvrsti volju jer je to dug i tesko izleciv proces • Integritet, poštenje i stručnost. • Postenje,istrajnost,nepokolebljivost • Да је доказано био корпумпиран • Hrabrost i dokazanu etičnost • nadljudske • snalazljiv, voljen u drustvenoj zajednici, siguran u to sto radi • ... • Treba da bude posten i odgovoran covek, svestan pozicije na kojoj se nalazi. • to nije osobina ali...da je materijalno obezbedjen... • argumentovana kompetentnost za oblast za koju je školovan,praktično iskustvo i znanje o funkcionisanju državnih organa i institucija,nespornu ličnu i profesionalnu biografiju • Hrabar,posten i uporan gradjanin,koji nema putera na glavi • Postenje, dostojanstvo i doslednost. • Poštenje, stručnost, hrabrost... • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • Tesko je to reci ,svi podlozni korupciji ,Mada verujem da jos ima postenih i casnih ljudi za taj posao . • Kao prvo, da nije osuđivan niti da je protiv njega pokrenut neki krivični postupak Da je svojim dosadašnjim poslovanjem, življenjem pokazao da je pošten i čestit. Da je dovoljno lud da se upusti u tu borbu. Da je spreman na sve ono što ga očekuje kao i članove njegove porodice. • hrabar, vest, posten, vredan, beskompromisan, solidnog znanja, dobrih veza, komunikativan .... • Upornost, istrajnost i odlucnost. • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • Strucnost, nepristrasnost i naravno, hrabrost. • Cestitost.Covek koji je i do sada to radio.BORBA je proces koji traje,jer je i korupcija proces koji traje.Obrazovani mladi,sa biroa rada,(dobri studenti a dugo cekaju)i pomoc starijih koji imaju iskustva sa tom borbom protiv organizovanog kriminala u institucijama.I same institucije treba da nesto urade na tome,ali oni nemaju ni snage ni volje,da to ucine.Toliko je sve kriminalizovano da ispadas bela ovca u crno stado,ako pokusas da funkcionises po pozitivnim zakonskim propisima.Smetas,remetis • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • Savestan • Trebao bi biti posten , zeljan pravde ! To bi trebala biti osoba koja istinski zna , koja je na svojoj kozi osjetila moc korupcije i koja ne bi zeljela da se i drugima to isto dogodi ! • veoma tesko pitanje.. to bi ozbiljno trbalo da se razmotri... i stavi pod lupu! • ne sme da bude državljanin srbije jer medju njima ima malo poštenih koji bi taj posao radili savesno pravično bez uplitanja novčanih i ostalih uticaja a i ne bi trebali da se vezuju platom za srbiju jer bi jedino tako bili objaktivni i po strani od pokvarenih vlastodržaca javnih funkcija koji ovde u zemlji haraju •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.70% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.18% (39)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.69% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 11.95% (90)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.49% (79)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.96% (75)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.88% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.55% (87)
Edukacija - 9.43% (71)
Medijske kampanje - 9.56% (72)
Nesto drugo - 1.59% (12)
nisam za formiranje tela • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • upravo sa svim gore navedenim • Заштитом корумпираних • ? • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • podnosenje krivicnih prijava • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • socijalnim radom na terenu •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.83% (56)
Predsednik skupštine - 7.97% (57)
Odbornici - 6.01% (43)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.37% (67)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.63% (76)
Lokalni mediji - 4.06% (29)
Privatna preduzeća - 4.06% (29)
Nevladine organizacije - 3.08% (22)
Verske zajednice - 2.24% (16)
Građani - 3.08% (22)
Sudstvo - 8.53% (61)
Tužilaštvo - 7.13% (51)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.65% (69)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.76% (34)
Sve navedene - 9.79% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.68% (12)
na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • 4 • zdravstveni radnici.... • zdravstvo • pitanje je nejasno koncipirano • ne mere, krivicna odgovornost! • na sve navedene subjekte • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • nisam za formiranje tela • na sve • Tadica •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.84% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.49% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.83% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 17.22% (26)
Nemam stav - 5.30% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.83% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 34.44% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.57% (22)
Nemam stav - 3.97% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.57% (22)
Nemam stav - 2.65% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.41% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.45% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.54% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 6.62% (10)
Nemam stav - 1.99% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.53% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.79% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.25% (20)
Nemam stav - 7.95% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.18% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.14% (44)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.18% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 15.23% (23)
Nemam stav - 5.30% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.76% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Ne bi bilo promene - 9.27% (14)
Nemam stav - 4.64% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.58% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.14% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 25.83% (39)
Nemam stav - 7.28% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.91% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 18.54% (28)
Nemam stav - 10.60% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.56% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.45% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.97% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.23% (23)
Nemam stav - 7.95% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.77% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.46% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.53% (31)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 8.61% (13)
Nemam stav - 2.65% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.49% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.91% (21)
Nemam stav - 6.62% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 26.49% (40)
Nemam stav - 12.58% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 12.58% (19)
Nemam stav - 7.95% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 36.42% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 4.64% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 5.96% (9)
Nemam stav - 3.31% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.84% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.77% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.97% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 8.61% (13)
Nemam stav - 7.28% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.91% (21)
Nemam stav - 5.96% (9)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Hapsenje, javno ponizavanje, oduzimanje imovine, zabrana rada i prihoda... • Lekarsko uverenje za sve one koji su na nekom položaju. Zakletva u crkvi idr. sa biblijom u ruci da će časno i pošteno raditi svij posao. • Ефикаснији рад судова, тужилаштва и полиције. • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • Немам • Ne. • Smatram da treba da se uvedu strozi zakoni o kaznjavanju korumpiranih organizacija, preduzeca i sl. • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • Smrtna kazna • POŠTOVANJE I DOSLEDNO SPROVOĐENJE ZAKONA!!! • Ispitivanje izdanje državnih zemljišta. Provera svih opštinskih funkcionera materijalno stanje i moralno stanje (načelnici, odbornici, direktori svih državnih istitucije, mesne zajednice, male komunalne preduzeće formirane u mesnim zajednicama), i rodbinske veze između radnike i odbornike, partijske funkcionere. Formiranje privatne industrijske zone i opremljivanje na državnim novcima direktno iz opštine. Privatizacije državnih firmi na sva tri naselja. Odnos između privatne firme i opštine. • Kao i do sad navedeno, da se povecaju kontrole, da se otvori javni servis gde bi gradjani mogli da iznesu svoja iskustva, da se postave strucna lica koja bi pomogla u sprecavanju mita i korupcije. • Ne, za sada. • Prikaz javnosti liste funkcionera i njihovih plata kako u gradu tako i u JP i ustanovama • korupcija je toliko zahvatila sve delove drustva, tako da ne postoji neki magican stapic za to... • Stroge novcane i zatvorske kazne i zabrana rukovodjenja u drzavnim i opstinskim organima do kraja zivota • nešto od prethodno navedenog • hitno formiranje tima za pravljnje akcionog plana i delovanje protiv korupcije na lokalnom nivou • Uvodjenje elektronskog rada lokalne samouprave, posebno u sektorima finansije, javne nabavke, sektor izdavalja urbanistickih dozvola, gdje bi se u svakom trenutku vidjelo kako se radi predmet, kod koga je i da ima mogucnost projere od strane supervizora (sefa sektora) i da ta informacija bude dostupna gradjanu koji je predao za dozvolu tj firmam koje su se prijavili za tender itd. Zatim obavezna uska sardnja sa agencijom za antikorupciju. Edukacija gradjana je takodje obavezna. • samo neka pocne • da se ukine jedno stranacko propagiranje • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • Da imam ,prvo sto bih uradio to bi bilo razgovor sa osobama koja su jos uvek na svvojim radnim mestima i ako su do sada ucinili niz propusta. • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • trajno iz struke odstranjivati korumpirane, zabranu politickog angazovanja do oduzimanja gradjanskih prava. • a ne znam, mislim da ne • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • nemam stav • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • kažnjavanje svih koji to rade i preduzimanje svih raspoloživih mera kao opomenu ostalim potencijalnim nesavesnim gradjanima koji mogu kroz navedenu kaznu da vide pravdu i opomenu za delo koje se ne sme raditi jer se kažnjava bez obzira na status počinioca i funkciju koju obavlja u ovoj zemlji • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • pohapsiti za primer • Sve ste naveli samo da se primeni....l • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • preisptati kupovine radnih mesta • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • Dirketno biranje lica za sprovođenje zakona, slično kao u SAD. Izabrane sudije, tužioci, šerifi, gradonačelnici i "guverneri" (tj. načelnici okruga). Drakonske kazne za izabrana lica koja ne sprovode ili krše zakone. Veća autonomija lokalnih zajednica u sprovođenju svih zakona i propisa. • zaposlite mene • Ne, • uspostavljanje tela i visoka kontrola • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • Treba uvesti kontrolu na pojedinim radnim mestima. • Prvo bi trebalo organizovati neku vrstu informativnog sastanka-tribine,gde bi građanima i zainteresovanim stranama bile predočene mere i projekti za borbu protiv korupcije,trebalo bi izvršiti razmenu informacija i omogućiti ljudima koji su znaju za slučajeve korupcije da o tome javno kažu,a zatim predložiti mere za osnivanje antikorupcijskog tela na teritoriji opštine,i uz medijsku podršku i kampanje promovisati njegov rad. • vece plate zaposlenima • Nema, situacija beznadežna. • sve prigovore gradjana u odnosima sa javnim organizacijama sudovima opstinama trebe skupiti sa dokazima koji jasno ukazuju na nepravdu zbog koje se korupcija i u kojim ograncima delovanja javlja i ponavlja.Imena koja se sumnjice pravno procesuirati uz medije i krivicno kazniti javnost treba da sve zna • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.91% (21)
Kragujevcu - 4.64% (7)
Požegi - 1.99% (3)
Nišu - 9.27% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 70.20% (106)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • zemun • Novi Beograd • leskovac • Malom Idosu • ODŽACI • Obrenovcu • Opština Centar Sarajevo • Sečanj • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Kraljevu • beogradu smrdigradu • Somboru • Beograd/Palilula • paracinu • Priboj • / • Životarim u opštini Krupanj. • Krusevcu • Смедерево • sremska mitrovica • Cuprija • cacak • Sremskoj Mitrovici • ruma • Cukarica Beograd • Nova Varos • Novom Pazaru • Bačkoj Palanci • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Boljevcu ( Zaječar ) • Arandjelovcu • pozarevcu • opstina Gadzin Han • Kraljevo. • jagodina • Valjevo • Mladenovac • opština Mali Iđoš • Bečej • Opština Kovačica • dimitrovgrad • Indjija • Kruševac • kraljevu • Bačka Palanka • glavnom gradu • Subotici • Kovacica • Pancevo • Blacu •

16. Vaš pol?

Muški - 52.32% (79)
Ženski - 47.68% (72)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.54% (28)
Od 26 do 35 godina - 33.77% (51)
Od 36 do 55 godina - 39.74% (60)
Preko 55 godina - 7.95% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.81% (42)
Viša škola - 12.58% (19)
Fakultet - 46.36% (70)
Učenik - 0.66% (1)
Studnet - 8.61% (13)
Nesto drugo - 3.97% (6)
Magistratura • magistar umetnosti • Magistar filoloskih nauka • Magistar • dve srednje skole •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 23.18% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.28% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.66% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.97% (6)
Zaposleni u NVO - 4.64% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.30% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.66% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.28% (11)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.97% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 15.89% (24)
U procesu obrazovanja - 12.58% (19)
Penzioner - 5.30% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.27% (14)
student • Stdent • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • Volonterski rad u NVO. • Ivica Dacic • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • likvidacioni upravnik • U RADNOM SPORU! • Zaposlena kao honorarni saradnik • / • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • - • advokat •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (40)5 (22)4 (19)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Zoran) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljan

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Zoran) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično Ne Nemam stav

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Zoran) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom sektoru Zloupot

Idealna stranka

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Protesti u Srbiji?

(Zoran) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni mediji. Kakav

Korupcija u Srbiji

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Kućni budžet

(USER15345) Koji su prioritetu u trošenju i raspoređivanju novca? Na šta najviše trošite novac? računi za komunalije hrana i