BIRODI

English Srpski

Miting Srpske napredne stranke 5.2.2011. godine (90)

Ključne reči: ,

1. U kojoj meri su Vam lično bitne sledeće teme?

Smanjenje broja poslanika u Skupštini Srbije:
Veoma mnogo - 28.89% (26)
Mnogo - 16.67% (15)
Osrednje - 27.78% (25)
Malo - 12.22% (11)
Veoma malo - 11.11% (10)
Ne mogu da ocenim - 3.33% (3)

Smanjenje broja ministarstava u Vladi Srbije:
Veoma mnogo - 28.89% (26)
Mnogo - 27.78% (25)
Osrednje - 28.89% (26)
Malo - 5.56% (5)
Veoma malo - 6.67% (6)
Ne mogu da ocenim - 2.22% (2)

Smanjenje broja državnih agencija:
Veoma mnogo - 36.67% (33)
Mnogo - 20.00% (18)
Osrednje - 23.33% (21)
Malo - 8.89% (8)
Veoma malo - 7.78% (7)
Ne mogu da ocenim - 3.33% (3)

Smanjenje korupcije u državnom sektoru:
Veoma mnogo - 85.56% (77)
Mnogo - 5.56% (5)
Osrednje - 1.11% (1)
Malo - 3.33% (3)
Veoma malo - 3.33% (3)
Ne mogu da ocenim - 1.11% (1)

Kontrola trošenja budžetskih sredstava:
Veoma mnogo - 78.89% (71)
Mnogo - 10.00% (9)
Osrednje - 5.56% (5)
Malo - 1.11% (1)
Veoma malo - 3.33% (3)
Ne mogu da ocenim - 1.11% (1)

Ukidanje političkih privilegija i beneficija:
Veoma mnogo - 73.33% (66)
Mnogo - 14.44% (13)
Osrednje - 4.44% (4)
Malo - 2.22% (2)
Veoma malo - 3.33% (3)
Ne mogu da ocenim - 2.22% (2)

2. Koja stranka je odgovorna za (postojanje)

Korupcije:
DS - 32.22% (29)
DSS - 7.78% (7)
SNS - 4.44% (4)
LDP - 1.11% (1)
SRS - 1.11% (1)
SPS - 8.89% (8)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 41.11% (37)
Nijedna - 3.33% (3)

Monopola:
DS - 34.44% (31)
DSS - 12.22% (11)
SNS - 2.22% (2)
LDP - 1.11% (1)
SRS - 0%
SPS - 6.67% (6)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 40.00% (36)
Nijedna - 3.33% (3)

Protekcije:
DS - 34.44% (31)
DSS - 10.00% (9)
SNS - 3.33% (3)
LDP - 2.22% (2)
SRS - 2.22% (2)
SPS - 3.33% (3)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 42.22% (38)
Nijedna - 2.22% (2)

Tajkuna:
DS - 34.44% (31)
DSS - 8.89% (8)
SNS - 3.33% (3)
LDP - 0%
SRS - 1.11% (1)
SPS - 14.44% (13)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 34.44% (31)
Nijedna - 3.33% (3)

Bezakonja:
DS - 26.67% (24)
DSS - 8.89% (8)
SNS - 4.44% (4)
LDP - 0%
SRS - 4.44% (4)
SPS - 13.33% (12)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 36.67% (33)
Nijedna - 5.56% (5)

Siromaštva:
DS - 34.44% (31)
DSS - 5.56% (5)
SNS - 2.22% (2)
LDP - 0%
SRS - 1.11% (1)
SPS - 12.22% (11)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 38.89% (35)
Nijedna - 5.56% (5)

Nezaposlenosti:
DS - 38.89% (35)
DSS - 6.67% (6)
SNS - 2.22% (2)
LDP - 0%
SRS - 1.11% (1)
SPS - 7.78% (7)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 38.89% (35)
Nijedna - 4.44% (4)

Uništenje privrede:
DS - 32.22% (29)
DSS - 8.89% (8)
SNS - 3.33% (3)
LDP - 0%
SRS - 2.22% (2)
SPS - 12.22% (11)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 36.67% (33)
Nijedna - 4.44% (4)

Obespravljenosti:
DS - 31.11% (28)
DSS - 7.78% (7)
SNS - 4.44% (4)
LDP - 0%
SRS - 6.67% (6)
SPS - 5.56% (5)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 41.11% (37)
Nijedna - 3.33% (3)

Ekonomski kolaps:
DS - 36.67% (33)
DSS - 5.56% (5)
SNS - 3.33% (3)
LDP - 0%
SRS - 2.22% (2)
SPS - 10.00% (9)
Stranke koje su ikada bile na vlasti - 38.89% (35)
Nijedna - 3.33% (3)

3. Koja stranka može da reši problem?

Korupcije:
DS - 12.22% (11)
DSS - 0%
LDP - 14.44% (13)
SNS - 16.67% (15)
SPS - 0%
SRS - 4.44% (4)
Nijedna - 45.56% (41)
Sve - 6.67% (6)

Monopola:
DS - 11.11% (10)
DSS - 1.11% (1)
LDP - 18.89% (17)
SNS - 17.78% (16)
SPS - 0%
SRS - 2.22% (2)
Nijedna - 40.00% (36)
Sve - 8.89% (8)

Protekcije:
DS - 11.11% (10)
DSS - 2.22% (2)
LDP - 14.44% (13)
SNS - 18.89% (17)
SPS - 0%
SRS - 2.22% (2)
Nijedna - 42.22% (38)
Sve - 8.89% (8)

Tajkuna:
DS - 6.67% (6)
DSS - 1.11% (1)
LDP - 18.89% (17)
SNS - 16.67% (15)
SPS - 0%
SRS - 3.33% (3)
Nijedna - 44.44% (40)
Sve - 8.89% (8)

Bezakonja:
DS - 13.33% (12)
DSS - 2.22% (2)
LDP - 17.78% (16)
SNS - 17.78% (16)
SPS - 2.22% (2)
SRS - 2.22% (2)
Nijedna - 37.78% (34)
Sve - 6.67% (6)

Siromaštva:
DS - 11.11% (10)
DSS - 1.11% (1)
LDP - 15.56% (14)
SNS - 17.78% (16)
SPS - 1.11% (1)
SRS - 2.22% (2)
Nijedna - 43.33% (39)
Sve - 7.78% (7)

Nezaposlenosti:
DS - 12.22% (11)
DSS - 1.11% (1)
LDP - 18.89% (17)
SNS - 17.78% (16)
SPS - 1.11% (1)
SRS - 2.22% (2)
Nijedna - 38.89% (35)
Sve - 7.78% (7)

Uništenje privrede:
DS - 8.89% (8)
DSS - 0%
LDP - 16.67% (15)
SNS - 17.78% (16)
SPS - 1.11% (1)
SRS - 4.44% (4)
Nijedna - 42.22% (38)
Sve - 8.89% (8)

Obespravljenosti:
DS - 13.33% (12)
DSS - 1.11% (1)
LDP - 21.11% (19)
SNS - 17.78% (16)
SPS - 0%
SRS - 3.33% (3)
Nijedna - 33.33% (30)
Sve - 10.00% (9)

Ekonomski kolaps:
DS - 13.33% (12)
DSS - 1.11% (1)
LDP - 20.00% (18)
SNS - 16.67% (15)
SPS - 0%
SRS - 2.22% (2)
Nijedna - 41.11% (37)
Sve - 5.56% (5)

4. Sta mislite koliko građana će prisustvovati mitingu 5.2. ?

100000 (12)10000 (11)20000 (10)0 (9)5000 (8)1000 (8)50000 (7)70000 (4)30000 (3)80000 (2)1 (2) • 4 • 100 • 20500 • 40000 • 11248 • 63200 • 500000 • 85000 • 200000 • 2000 • 1000000 • 1500000 • 500 • 3 •

5. Pol ispitanika

Muški - 63.33% (57)
Ženski - 36.67% (33)

6. Koliko godina imate?

21 (7)26 (6)25 (6)24 (5)40 (5)23 (5)20 (5)28 (4)33 (4)27 (3)30 (3)45 (2)36 (2)17 (2)32 (2)22 (2)34 (2)48 (2)42 (2)29 (2)55 (2)43 (2) • 37 • 41 • 63 • 39 • 38 • 52 • 50 • 60 • 72 • 35 • 19 • 49 • 44 • 31 • 57 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocenite izjavu političara/političarki - Zorana Mihajlović

(Zoran) Kakav je Vaš stav o Zorani Mihajlovć, ministarki energetike kao? Ličnosti Stručnjakinji Visokopozicionaranoj članici (potpredsednici) SNS Ministarki Veoma pozitivno

Tvoj stav o aktuelnim dešavanjima u Libiji

(Zoran) Da li pratite aktuelna dešavanja u Libiji? Da, intenzivno Da, uglavnom Sporadično Skoro da ne pratim Ne Ne mogu da ocenim Kakav je Vaš stav prema intervenciji u Libij

Ko vlada Srbijom? - COPY

(BIRODI) Šta je država pre svega za Vas? Institucija koja je u fukciji vladavine prava Skup teritorije, vlasti i sile Institucija koja treba da štiti interes većnskog naroda

Šta miliste o Srpskom sindikalnom frontu?

(pedjaza) Cilj ove ankete je da pokaže stavove anketiranih o delovanju i perspektivama Srpskog sindikalnog fronta, u kome su ujedinjeni: Konfederacija slobodnih sindikata, Ud

Ko vlada Srbijom?

(Zoran) Šta je država pre svega za Vas? Institucija koja je u fukciji vladavine prava Skup teritorije, vlasti i sile Institucija koja treba da štiti interes većnskog naroda I

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Zoran) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljan

Kg web safe anketa!!

(progamers446) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu o bezbednosti na internetu. Podatke iz ankete kori

Kg web safe anketa!

(progamers446) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu o bezbednosti na internetu. Podatke iz ankete kori

Julijanska, pravoslavna, srpska ... Nova godina!

(Zoran) Kako slavite? Julijansku Novu godinu Gregorijansku Novu godinu U okviru porodice U van porodice, sa prijateljima i kolegama Nema pravila Ne slavim Nova godina koja se

Pogled u 2011. godinu

(Zoran) Kako bi ocenili 2011. godine kada je u pitanju? Zdravlje Posao Prijateljstvo Porodični odnosi Ljubav Karijera Odličnom Vrlo dobrom Dobrom Lošom Nemam stav Po čemu ćet

Kandidatura u martu 2012. godine?

(Zoran) Kako Vi tumačite odluku vezanu za davanje statusa kandidata Srbiji za članstvo u EU? Kao odbijanje Kao odlaganje Kakav je Vaš stav povodom ove odluke EU? Ne očeki

Utisak nedelje 2. oktobar 2011. godine

(Zoran) Da li ste gledali Utisak nedelje 2.10.2011. godine? Da, ceo Da, delimično Ne,ali su mi prepričali sadržaj Ne, nisam upoznat sa sadržajem Kakav je Vaš stav o? Olji Be

Leto 2011

(Zoran) Da li ste ove godine išli na odmor? Da, na more Da, u banju Da, na planinu Da, na selo Da, putovao u inostranstvo Ne Koliko ste dana ukupno proveli na odmoru? Gde ste

e-Bezbednost

(noor.ruma) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu o bezbednosti na internetu. Podatke iz ankete koristi

Anketa o denacionalizaciji

(Zoran) Kome imovinu treba vratiti? Svima treba vratiti imovinu Samo onima koji nisu bili saradnici okupatora Samo onima koj