BIRODI

English Srpski

Izborna anketa Valjevo (1)

Ključne reči: ,

1. Glavni problem koji neka politička stranka treba rešiti da bi Vi za nekoga glasali je:

Molimo Vas da odgovor upišete latinicom iz tehničkih razloga i obrade podataka

suociti se sa problemima ljudi •

2. Molimo Vas da ocenite sledeće kandidate za narodne poslanika iz valjevskog kraja kada je u pitanju integritet (da ono što obećaju urade, odnosno da poštuju datu reč)

Branko Protić, 1983, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Duško Rakić, 1974, profesor istorije, Valјevo DS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Đorđe Milićević, 1978, dipl. ekonomista, Valјevo (SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Elizabeta Milić, 1971, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Mila Grujičić, 1967, informatičar, Valјevo (Jedinstvena Srbija):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milana Ninković, 1974, dipl. inženjer tehnologije, Valјevo (lista SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milica Vojić Marković, 1959, dipl. pedagog, Valјevo (DSS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Nikola Radojičić, 1973, dipl. inženjer polјoprivrede, Valјevo URS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Radmila Novaković, 1956, penzioner, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

rđan Stefanović, 1984, medicinski tehničar, Valјevo DSS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slavko Gavrilović, 1967, dipl. inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, Valјevo (Nova demokratska stranka i ostali):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slobodan Gvozdenović, 1965, lekar - ginekolog, Valјevo (SNS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Stana Đekić, 1972, advokat , Valјevo Dveri:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Vesna Kalabić, 1957, penzioner, Valјevo (Dveri):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Žarko Kovač, 1961, inženjer mašinstva, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

3. Molimo Vas da ocenite sledeće kandidate za narodne poslanika iz valjevskog kraja kada je u pitanju stručnost njega da reši problem na koji vi ukazujete?

Branko Protić, 1983, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Duško Rakić, 1974, profesor istorije, Valјevo DS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Đorđe Milićević, 1978, dipl. ekonomista, Valјevo (SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Elizabeta Milić, 1971, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Mila Grujičić, 1967, informatičar, Valјevo (Jedinstvena Srbija):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milana Ninković, 1974, dipl. inženjer tehnologije, Valјevo (lista SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milica Vojić Marković, 1959, dipl. pedagog, Valјevo (DSS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Nikola Radojičić, 1973, dipl. inženjer polјoprivrede, Valјevo URS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Radmila Novaković, 1956, penzioner, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

rđan Stefanović, 1984, medicinski tehničar, Valјevo DSS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slavko Gavrilović, 1967, dipl. inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, Valјevo (Nova demokratska stranka i ostali):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slobodan Gvozdenović, 1965, lekar - ginekolog, Valјevo (SNS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Stana Đekić, 1972, advokat , Valјevo Dveri:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Vesna Kalabić, 1957, penzioner, Valјevo (Dveri):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Žarko Kovač, 1961, inženjer mašinstva, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

4. Molimo Vas da ocenite sledeće kandidate za narodne poslanika iz valjevskog kraja kada je u pitanju uticaj/moć kadidata da reši problem na koji vi ukazujete?

Branko Protić, 1983, student, Valјevo SRS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Duško Rakić, 1974, profesor istorije, Valјevo DS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Đorđe Milićević, 1978, dipl. ekonomista, Valјevo (SPS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Elizabeta Milić, 1971, student, Valјevo SRS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Mila Grujičić, 1967, informatičar, Valјevo (Jedinstvena Srbija):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Milana Ninković, 1974, dipl. inženjer tehnologije, Valјevo (lista SPS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Milica Vojić Marković, 1959, dipl. pedagog, Valјevo (DSS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Nikola Radojičić, 1973, dipl. inženjer polјoprivrede, Valјevo URS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Radmila Novaković, 1956, penzioner, Valјevo LDP:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

rđan Stefanović, 1984, medicinski tehničar, Valјevo DSS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Slavko Gavrilović, 1967, dipl. inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, Valјevo (Nova demokratska stranka i ostali):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Slobodan Gvozdenović, 1965, lekar - ginekolog, Valјevo (SNS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Stana Đekić, 1972, advokat , Valјevo Dveri:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Vesna Kalabić, 1957, penzioner, Valјevo (Dveri):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Žarko Kovač, 1961, inženjer mašinstva, Valјevo LDP:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

5. Pol?

Muško - 0%
Žensko - 100.00% (1)

6. Starost?

do 18 godina - 0%
Od 19 do 30 godina - 100.00% (1)
Od 31 do 40 godina - 0%
Od 41 do 50 godina - 0%
Od 51 do 60 godina - 0%
Preko 60 godina - 0%

7. Radni status?

Zaposlen u javnom sektoru - 0%
Zaposlen u privatnom sektoru - 0%
Nezaposlen do 6 meseci - 0%
Nezaposlen preko 6 meseci - 100.00% (1)
Preduzetnik - 0%
Muvam po malo - 0%
Student - 0%
Penzioner - 0%
Primalac socijalnog davanja - 0%

8. Ocenite materijalni položaj

Vas:
Odličan - 0%
Vrlo dobar - 0%
Dobar - 0%
Loš - 0%
Očajan - 0%
Ne želim da odgovorim - 100.00% (1)
Nemam stav - 0%

Vašeg domaćinstva:
Odličan - 0%
Vrlo dobar - 0%
Dobar - 0%
Loš - 0%
Očajan - 0%
Ne želim da odgovorim - 100.00% (1)
Nemam stav - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o političkim strankama

(Onlineistrazivanja) Koje osobine treba da ima stranka za koju bi Vi glasali? Da ima lidera ili grupu oko njega koja će efikasno voditi stranku Da program stranke bude osnova

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

DIJABETES MONITOR 2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Pred Vama je anketa o dijabetesu, koja za cilj ima sagledavanje položaja obolelih od dijabetesa. Ovo je prvi talas istraživanja. Anketa tra

Anketa o istrazi Uprave za sprečavanje pranja novca u medijima i nevladinim organizacijama

(Onlineistrazivanja) Kako bi sebe opisali? Ja sam neko ko je upoznat sa stanjem u nevladinom sektoru i moj stav je o njima je pozitivan Ja sam neko ko je upozmat sa stanjem

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Poštovani, U prilici smo da Vam ponudimo da izmerite svoju sklonost ka makijavelizmu. Na kraju upitnika se nalazu rezultat izražen u broju poena. Maksim

Da li ste za ČIST PARLAMET SRBIJE? -2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani građani i građanke Srbije, Biro za društvena istraživanja pokreće PETICIONU ANKETU, koja za cilj ima otvaranje javne rasprave o mogućnostima b

Anketa o Zajednici srpskih opština

(Onlineistrazivanja) Kada čujete "Zajednica srpskih opština", šta Vam je prva asocijacija? Da li ste čitali? Ahtisarijev plan za Kosovo Prvi Briselski sporazum Osnovne prinpc

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o izjavi narodnog poslanika Vladimira Djukanovića o BIRODI

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš stav o: Vladimiru Đukakoviću kao novinaru Vladimiru Đukakoviću kao funcioneru Srpske napredne stranke Vladimiru Đukakoviću narodnom poslanik

Izborna anketa - predsednički izbori 2017. godine

(Onlineistrazivanja) Da li ste glasali na predsedničkim izborima koji se održavaju 2.aprila 2017? Da Nisam još, ali nameravam Nisam još, ali nisam odlučio da li ću glasati Ne

Anketa o spotu predsedničkog kandidata Boška Obradovića

(Onlineistrazivanja) Kakav je vaš stav o Bošku Obradoviću kao: Narodnom poslaniku Dveri Lideru SNP Dveri Veoma dobro Dobro Osrednje Loše Veoma loše Nemam stav Prva asocijacij

Anketa o spotu predsedničkog kandidata Saše Jankovića (2)

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav o Saši Jankoviću kao: Zaštitniku građana Veoma dobro Dobro Osrednje Loše Veoma loše Nemam stav Prva asocijacija nakog gledanja spota pr

Anketa o spotu predsedničkog kandidata Vuka Jeremića

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš stav o Vuku Jeremiću kao: Nekadašnjem članu Demokratske stranke Ministru spoljnih poslova Predsedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Grad Niš i turizam

(USER13748) Poštovani, Ova kratka anketa ima za cilj istraživanje stavova o gradu Nišu i njegovim atraktivnostima. Bila bih