BIRODI

English Srpski

Izborna anketa Valjevo (1)

Ključne reči: ,

1. Glavni problem koji neka politička stranka treba rešiti da bi Vi za nekoga glasali je:

Molimo Vas da odgovor upišete latinicom iz tehničkih razloga i obrade podataka

suociti se sa problemima ljudi •

2. Molimo Vas da ocenite sledeće kandidate za narodne poslanika iz valjevskog kraja kada je u pitanju integritet (da ono što obećaju urade, odnosno da poštuju datu reč)

Branko Protić, 1983, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Duško Rakić, 1974, profesor istorije, Valјevo DS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Đorđe Milićević, 1978, dipl. ekonomista, Valјevo (SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Elizabeta Milić, 1971, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Mila Grujičić, 1967, informatičar, Valјevo (Jedinstvena Srbija):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milana Ninković, 1974, dipl. inženjer tehnologije, Valјevo (lista SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milica Vojić Marković, 1959, dipl. pedagog, Valјevo (DSS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Nikola Radojičić, 1973, dipl. inženjer polјoprivrede, Valјevo URS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Radmila Novaković, 1956, penzioner, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

rđan Stefanović, 1984, medicinski tehničar, Valјevo DSS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slavko Gavrilović, 1967, dipl. inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, Valјevo (Nova demokratska stranka i ostali):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slobodan Gvozdenović, 1965, lekar - ginekolog, Valјevo (SNS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Stana Đekić, 1972, advokat , Valјevo Dveri:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Vesna Kalabić, 1957, penzioner, Valјevo (Dveri):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Žarko Kovač, 1961, inženjer mašinstva, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

3. Molimo Vas da ocenite sledeće kandidate za narodne poslanika iz valjevskog kraja kada je u pitanju stručnost njega da reši problem na koji vi ukazujete?

Branko Protić, 1983, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 100.00% (1)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Duško Rakić, 1974, profesor istorije, Valјevo DS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Đorđe Milićević, 1978, dipl. ekonomista, Valјevo (SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Elizabeta Milić, 1971, student, Valјevo SRS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Mila Grujičić, 1967, informatičar, Valјevo (Jedinstvena Srbija):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milana Ninković, 1974, dipl. inženjer tehnologije, Valјevo (lista SPS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Milica Vojić Marković, 1959, dipl. pedagog, Valјevo (DSS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Nikola Radojičić, 1973, dipl. inženjer polјoprivrede, Valјevo URS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Radmila Novaković, 1956, penzioner, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

rđan Stefanović, 1984, medicinski tehničar, Valјevo DSS:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slavko Gavrilović, 1967, dipl. inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, Valјevo (Nova demokratska stranka i ostali):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Slobodan Gvozdenović, 1965, lekar - ginekolog, Valјevo (SNS):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Stana Đekić, 1972, advokat , Valјevo Dveri:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Vesna Kalabić, 1957, penzioner, Valјevo (Dveri):
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

Žarko Kovač, 1961, inženjer mašinstva, Valјevo LDP:
Veoma pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Ni pozitivno ni negativno - 0%
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%
Nemam stav - 0%

4. Molimo Vas da ocenite sledeće kandidate za narodne poslanika iz valjevskog kraja kada je u pitanju uticaj/moć kadidata da reši problem na koji vi ukazujete?

Branko Protić, 1983, student, Valјevo SRS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Duško Rakić, 1974, profesor istorije, Valјevo DS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Đorđe Milićević, 1978, dipl. ekonomista, Valјevo (SPS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Elizabeta Milić, 1971, student, Valјevo SRS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Mila Grujičić, 1967, informatičar, Valјevo (Jedinstvena Srbija):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Milana Ninković, 1974, dipl. inženjer tehnologije, Valјevo (lista SPS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Milica Vojić Marković, 1959, dipl. pedagog, Valјevo (DSS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Nikola Radojičić, 1973, dipl. inženjer polјoprivrede, Valјevo URS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Radmila Novaković, 1956, penzioner, Valјevo LDP:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

rđan Stefanović, 1984, medicinski tehničar, Valјevo DSS:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Slavko Gavrilović, 1967, dipl. inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, Valјevo (Nova demokratska stranka i ostali):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Slobodan Gvozdenović, 1965, lekar - ginekolog, Valјevo (SNS):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Stana Đekić, 1972, advokat , Valјevo Dveri:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Vesna Kalabić, 1957, penzioner, Valјevo (Dveri):
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

Žarko Kovač, 1961, inženjer mašinstva, Valјevo LDP:
Veoma velika - 0%
Velika - 0%
Osrednja - 100.00% (1)
Mala - 0%
Veoma mala - 0%
Nemam stav - 0%

5. Pol?

Muško - 0%
Žensko - 100.00% (1)

6. Starost?

do 18 godina - 0%
Od 19 do 30 godina - 100.00% (1)
Od 31 do 40 godina - 0%
Od 41 do 50 godina - 0%
Od 51 do 60 godina - 0%
Preko 60 godina - 0%

7. Radni status?

Zaposlen u javnom sektoru - 0%
Zaposlen u privatnom sektoru - 0%
Nezaposlen do 6 meseci - 0%
Nezaposlen preko 6 meseci - 100.00% (1)
Preduzetnik - 0%
Muvam po malo - 0%
Student - 0%
Penzioner - 0%
Primalac socijalnog davanja - 0%

8. Ocenite materijalni položaj

Vas:
Odličan - 0%
Vrlo dobar - 0%
Dobar - 0%
Loš - 0%
Očajan - 0%
Ne želim da odgovorim - 100.00% (1)
Nemam stav - 0%

Vašeg domaćinstva:
Odličan - 0%
Vrlo dobar - 0%
Dobar - 0%
Loš - 0%
Očajan - 0%
Ne želim da odgovorim - 100.00% (1)
Nemam stav - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o političkim strankama

(Zoran) Koje osobine treba da ima stranka za koju bi Vi glasali? Da ima lidera ili grupu oko njega koja će efikasno voditi stranku Da program stranke bude osnova oko koje se

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Izborna anketa

(Onlineistrazivanja) Za koga bi trebalo da glasaju Srbi sa Kosova na predsedničkim izborima u Srbiji da su izbori za naredni vikend? Tomislav Nikolić Aleksandar Vućić Saša J

Anketa o spotu kojim se najavljuje kandidatura Vuka Jeremića za predsednika Srbije

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav o Vuku Jeremiću kao: nekadašnjem članu Demokratske stranke Ministru spoljnih poslova Predsedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Anketa o kusuru - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li ste u proteklih mesec dana bili u prilici da Vam neki prodavac nije imao sitan da Vam vratio ceo kusur? Da, puno puta Da, malo puta Ne Ne sećam se

Anketa o predsedničkim kandidatima u Srbiji 2017.

(Onlineistrazivanja) Kako gledate na predsedničke izbore koji treba da se održe polovinom 2017. godine? Kao skoro pa nebitne Kao nebitne Kao bitne Kao sudbonosne Nemam stav

Da li ste za ČIST PARLAMET SRBIJE? - 2016

(Onlineistrazivanja) Poštovani građani i građanke Srbije, Biro za društvena istraživanja pokreće PETICIONU ANKETU, koja za cilj ima otvaranje javne rasprave o mogućnostima b

Anketa o predsedničkim izborima 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama

(Onlineistrazivanja) Da li pratite izbornu kampanju za predsednika Sjedinjenih Američkih Država? Da, veoma intenzivno Da, intenzivno Da, slabo Nimalo Da li znate koliko kandi

Anketa o Olimpijadi u Brazilu

(Onlineistrazivanja) Koji od navedenih prinicipa je za Vas najbitniji? Važno je učestvovati na takmičenju/utakmici Važno je dati sve od sebe na takmičenju/utakmici Važno je p

Zimnica 2016

(dragana.cojc) Ova anketa ima 6 pitanja. Koristite strelice Levo / Desno na tastaturi da biste se kretali kroz pitanja (sledeće / prethodno), kao i strelice Gore / Dole za kr

Anketa o strahovima - 2016

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste zadovoljni sopstvenim životom? Potpuno Uglavnom Osrednje Malo Nimalo Nemam stav U kojoj meri su prisutne sledeće vrste fobija kod ljudi

Anketa o protestu Beograd NIJE MALI

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli/znate da se u Beogradu već dva meseca održavaju protesti "Beograd NIJE MALI? Da, učestvovao sam Da, ali nisam učestovao Da, znam da se odr

Anketa o puču u Turskoj

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je se u Turskoj desio puč? Da Ne Nisam siguran Kakva je Vaša reakcija bila na taj događaj? Panika Strah Zabrinutost Žaljenje Zadovoljst

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Internet zarada

(Jaca80) Da li ste ikada probali da radite neki posao online Da li verujete u internet zaradu ako ste probali neki internet