Centar online istraživanja
English Srpski Српски

EVIDENCIJA OBRTNIKA - COPY ()

Kako bismo povećali broj aktivnih obrtnika i otkrili njihove potrebe te ponudili im očekivani sadržaj molimo za podatke

Ključne reči: adresa obrta,djelatnost,telefon,mobitel,mail,web adresa,

1. NAZIV OBRTA

IME OBRTNIKA

2. Koja je vaša glavna djelatnost?

Kojoj sekciji ili cehu pripadate ?

3. Pratite li aktivnosti Udruženja obrtnika

Čitam obrtničke novine - 0%
Čitam web stranice - 0%
Dolazim na druženja obrtnika - 0%
Dolazim na informativne radionice na aktualne teme - 0%
Član sam obrtničkog zbora - 0%

4. TELEFON , MOBITEL

TELEFON : - 0%
MOBITEL - 0%

5. Što biste željeli da udruženje bude za Vas ?

Organizator javnih nabava - 0%
Organizator sportskih druženja - 0%
Pravni servis - 0%
Promotor Vaših usluga i proizvoda - 0%

Komentari

Slične ankete