BIRODI

English Srpski

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou (104)

Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi učešća mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou". Studija se sprovodi u okviru Fellowship programa Local Government and Public Service Reform Initiative Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte. hvala na učešću u istraživanju! Sever Dzigurski sever.dzigurski@gmail.com

Ključne reči: participacija,lokalna omladinska politika,mehanizmi učešća mladih,

1. U kojoj opštini živiš?

Bečej • Prijepolje • Novi Becej • Novi Beograd • Zrenjanin • Ruma • Novi Pazar • Kikinda • Novi Sad • Bor • Alibunar • Pancevo • Cajetina • Senta • Kragujevac • Požega • Sokobanja • Aleksinac • SOMBOR • Smederevo • Vlasotince • Pecinci • Bela Crkva • Bosilegrad • Presevo • Priboj • Uzice • Vladičin Han • Bačka Palanka • Plandište • Opština Blace • Mali Idjos • Vrnjačka Banja • Majdanpek • Leskovac • Tutin • Vrbas • Krupanj • Mladenovac • Kuršumlija • krusevac • Aleksandrovac • Republika Srbija • Valjevo • Prokuplje • Odžaci • Lapovo • Osečina • Beograd • Loznica • Trgoviste • NiŠ • Bačka Topola • obrenovac • Bechej • Paracin • doboj • Inđija • Stara Pazova • Nova Crnja • Palilula • Vranje •

2. Kako si profesionalno povezan/a sa procesom razvoja i sprovođenja omladinske politike u tvojoj opštini?

Koordinator/ka Kancelarije za mlade - 33.06% (41)
Volonter/ka Kancelarije za mlade - 16.13% (20)
Član/ica Saveta za mlade - 7.26% (9)
Član/ica Veća zadužen/a za omladinsku politiku - 0.81% (1)
Član/ica udruženja građana - 20.16% (25)
Član/ica đačkog parlamenta - 2.42% (3)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 20.16% (25)
nisam povezan • predsednica udruzenja gradjana • nista od navedenog • aktivista omladinske politicke organizacije • Koordiantorka Kancelarije za razvoj zajednice, u okviru KZM • nisam ukljucen • ucesnik uprocesu izarade strategije za mlade • .. • Ni na koji nacin • mediji • nisam povezana • nisam • prijatelj mi predsednik BUMa, pa me obestava s vremena na vreme • Omladinski radinik u KMZ • NE ZANIMA ME TO • Organizujem tribine u okviru borbe protiv narkomanije • Nikako. • Direktor, JU Direkcija za omladinu i sport. Clan opštinskog odbora G17 • Nisam povezana ni na jedan nacin • nikako • Član komisije za izradu LAP za mlade •

3. Koje osobe čine Savet za mlade u tvojoj opštini?

U potpunosti predstavnici/e političkih partija - 13.46% (14)
Veći deo čine pradstavnici/e političkih partija, a manji deo predstavnici/e organizacija civilnog društva - 24.04% (25)
Manji deo čine predstavnici/e političkih partija, a veći deo predstavnici/e organizacija civilnog društva - 18.27% (19)
Sve osobe iz Saveta su izabrane putem javnog konkursa, sa unapred jasno definisanim kriterijumima - 2.88% (3)
Ne znam da li postoji Savet za mlade u mojoj opštini - 10.58% (11)
Ne postoji Savet za mlade u mojoj opštini - 10.58% (11)
Savet za mlade postoji, ali mu ne znam sastav - 12.50% (13)
drugo. opišite: - 0%
Nesto drugo - 7.69% (8)
Iako postoji kvazi Savet, pomenuti je nevidljiv i članovi su birani na foru "znam te, znaš me" • neznam • Sastav postoji, ai ne funkcionise • Proces formiranja Saveta je u toku. • 2 partije, 2 NVO, 2 đačka parlamenta + opštinari • Ne poznajem nijednu osobu • Savet postoji, ali se ne sastaje, tj. postoji samo na papiru. • idioti •

4. Koliko članova/ica broji Savet za mlade u tvojoj opštini ?

ukoliko u Tvojoj opštini ne postoji Savet za mlade ili ne znaš o njegovom radu, pređi na sledeće pitanje

7 (12)5 (12)9 (11)11 (6)12 (5)10 (3)15 (3) • 14 • 23 • 13 • 4 •

5. Koji procenat članova/ica Saveta su mlade osobe (mlađe od 30 godina)?

ukoliko u Tvojoj opštini ne postoji Savet za mlade ili ne znaš o njegovom sastavu, pređi na sledeće pitanje

0-20 % - 7.04% (5)
20-40 % - 21.13% (15)
40-60 % - 12.68% (9)
60-80 % - 26.76% (19)
80-100 % - 32.39% (23)

6. Da li u Tvojoj opštini postoji Omladinski savez (krovna organizacija mladih)?

Da, čine ga isključivo organizacije mladih - 3.85% (4)
Da, čine ga različita udruženja građana - 4.81% (5)
Da, čine ga udruženja građana, omladinske grupe političkih partija... - 1.92% (2)
Ne znam da li postoji - 24.04% (25)
Ne postoji - 61.54% (64)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 3.85% (4)
samo u vreme SKOJa • Trenutno ne postoji, ali ima nadznaka da ce se formirati • postojalo je nekoliko inicijativa • da •

7. Molim Te da proceniš nivo participacije mladih u tvojoj opštini posredstvom Hartove lestvice participacije

adaptirano od: Rodger Hart: Children's Participation from Tokonism to Citizenship, 1992

MLADI INICIRAJU, ALI ZAJEDNO SA ODRASLIMA DONOSE ODLUKE (ovakve zajedničke aktivnosti osnažuju mlade i u isto vreme im pružaju mogućnost da uče iz životnog i stručnog iskustva odraslih) - 16.35% (17)
MLADI INICIRAJU I VODE (odrasli, kada je potrebno, imaju samo podržavajuću ulogu) - 10.58% (11)
ODRASLI INICIRAJU, ALI ZAJEDNO SA MLADIMA DONOSE I SPROVODE ODLUKE (mladima je omogućeno aktivno učešće u procesima donošenja odluka) - 8.65% (9)
ODRASLI KONSULTUJU MLADE I DAJU IM OBJAŠNJENJE (konsultativni proces donošenja odluka, uz informisanje mladih o ishodima konsultacija) - 8.65% (9)
MLADIMA SE, UZ OBJAŠNJENJE, DODELJUJU ZADACI (mladi imaju specifične, male doprinose u procesu donošenja i sprovođenja odluka) - 10.58% (11)
TOKENIZAM / SIMBOLIČKA UPOTREBA (stiče se utisak da se mladi piraju, ali zapravo imaju veoma malo ili nimalo uticaja na aktivnosti i način svog učešća) - 20.19% (21)
DEKORACIJA (mladi se koriste da pripomognu ili posredno podrže ono što odrasli sprovode) - 9.62% (10)
MANIPULACIJA (odrasli koriste mlade za svoje ciljeve, a to predstavljaju kao da je inicijativa došla od mladih) - 15.38% (16)

8. Imajući na umu 4 nivoa participacije (informisanje, konsultacije, dijalog, partnerstvo), obeleži nivo učešća u određenim procesima

Istraživanje potreba mladih:
mladi ne učestvuju - 15.38% (16)
mladi su informisani - 18.27% (19)
mladi su konsultovani - 19.23% (20)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 36.54% (38)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 10.58% (11)

Definisanje Lokalnog akcionog plana za mlade (LPAM):
mladi ne učestvuju - 18.27% (19)
mladi su informisani - 16.35% (17)
mladi su konsultovani - 19.23% (20)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 26.92% (28)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 19.23% (20)

Način i prioriteti u sprovođenju LPAM:
mladi ne učestvuju - 23.08% (24)
mladi su informisani - 14.42% (15)
mladi su konsultovani - 20.19% (21)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 26.92% (28)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 15.38% (16)

Definisanje programa rada lokalnih tela omladinske politike (Kancelarija za mlade, Savet za mlade, itd.):
mladi ne učestvuju - 18.27% (19)
mladi su informisani - 26.92% (28)
mladi su konsultovani - 11.54% (12)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 25.96% (27)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 17.31% (18)

Sprovođenje programa lokalnih tela za mlade:
mladi ne učestvuju - 19.23% (20)
mladi su informisani - 26.92% (28)
mladi su konsultovani - 22.12% (23)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 22.12% (23)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 9.62% (10)

Izbor Koordinatora/ke Kancelarije za mlade i članova/ica Saveta za mlade:
mladi ne učestvuju - 40.38% (42)
mladi su informisani - 27.88% (29)
mladi su konsultovani - 13.46% (14)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 9.62% (10)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 8.65% (9)

Upravljanje finansijama namenjenih razvoju i sprovođenju omladinske politike u opštini:
mladi ne učestvuju - 47.12% (49)
mladi su informisani - 18.27% (19)
mladi su konsultovani - 12.50% (13)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 14.42% (15)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 7.69% (8)

Praćenje i procena (monitoring i evaluacija) aktivnosti u oblasti omladinske politike u opštini:
mladi ne učestvuju - 35.58% (37)
mladi su informisani - 24.04% (25)
mladi su konsultovani - 17.31% (18)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 18.27% (19)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 4.81% (5)

Izveštavanje o sprovođenju omladinske politike u opštini:
mladi ne učestvuju - 33.65% (35)
mladi su informisani - 31.73% (33)
mladi su konsultovani - 8.65% (9)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 16.35% (17)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 9.62% (10)

9. Imajući na umu procenjeni nivo participacije mladih, šta prepoznaješ kao ključne prepreke za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka:

možeš da odabereš više odgovora

Politička volja osoba koje donose odluke - 14.65% (57)
Niska svest o značaju učešća mladih kod osoba koje donose odluke - 16.45% (64)
Neadekvatni oblici podrške nadležnih opštinskih tela - 9.51% (37)
Nepostojanje obavezujućeg institucionalnog mehanizma za učešće mladih (npr. obavezne konsultacije, kvote u telima, radne grupe...) - 11.31% (44)
Visina sredstava u budžetu opštine namenjenih razvoju i sprovođenju omladinske politike - 11.57% (45)
Nivo i oblici saradnje između različitih institucija i organizacija - 7.97% (31)
Nedovoljne kompetencije (znanja, veštine, stavovi) koordinatora/ke Kancelarije za mlade i/ili članova/ica Saveta za mlade - 5.40% (21)
Neadekvatni programi koje tela omladinske politike sprovode - 2.83% (11)
Kapaciteti omladinskih organizacija I organizacija za mlade - 7.20% (28)
Nepostojanje reprezentativnog mehanizma mladih (omladinski savez / krovna organizacija mladih) - 9.25% (36)
Način I pravci delovanja medjunarodnih organizacija aktivnih u oblasti omladinske politike - 2.57% (10)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.29% (5)
nezainteresovanost mladih, slaba komunikacija • Odrasli,velikom vecinom neobrazovani,su pustili svoje korenje u politici,te mladih,obrazovani, nema • Lični interes onih koji su na pozicijama da donose odluke, a pri tome isključuju mlade • .. • ne znam •

10. Kako smatraš da je moguće povećati učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou?

npr. koje su prioritetne mere, kakve aktivnosti bi osigurale veće učešće, koje preduslove je neophodno obezbediti, ko je odgovoran za povećanje učešća mladih...

Povećanje kapaciteta omladinskih organizacija • Raspuštanje saveta za mlade i uključivanje motivisanih ljudi u rad • angažovati mlade, • Kroz saradnju,bolju organizovanost i podsticanje svih oblika aktivizma mladih.Kancelarija za mlade u opštini Krupanj i njeni volonteri su napravili značajne pomake u podsticanju učešća mladih i osmišljavanju sadržajnih akcija za mlade.Nažalost,''spavača'' među mladima je mnogo,i pored obezbeđenih sadržaja i akcija,slabo se uključuju u aktivnosti,iako su široko participirali i učestvovali u izradi LAP za mlade,definišući prioritete i aktivnosti za poboljšanje položaja mladih naše opštine. • U našoj opštini postoji problem nepostojanja srednje škole, pa ciljna grupa od 15 - 30 godina, napušta našu sredinu (jako je mali % mladih koji se vraća) te je rad sa mladima manjeg kapaciteta, zbog broja mladih. Inače povećanje informisanosti bi nadam se doprinelo većem učešću mladih i njihova veća zainteresovanost da učine nešto za sebe. • politicka vlast • Ono sto bi sigurno doprinelo da se mladi prikljuce i vise ucestvuju u omladinskim klubovima, i Kancelariji za mlade mora biti organizovanje i finansiranje ekskurzija kako bi se na taj nacin druzili u upoznali (zainteresovali) za programe politika za mlade. Nesto sto ce ih zainteresovati i podstaci na rad. • Pobuđivanjem svesti mladih o njihovoj poziciji u društvu, moguće je pravovremenim informisanjem o pravima i obavezama mladih u odlučivanju na nivou lokalne zajednice. Uključivanjem velikog broja mladih u rad opštinskih tela i saveta izuzevši KZM i Savet za mlade u kojima mladi čine 100% sastava. • nikako • Formiranje krovnih organizacija koje će stati u ''zaštitu'' mladih, skrenuti pažnju lokalne vlasti na sam značaj ove populacije koja u našoj Opštini čini 16% ukupne populacije, imajući u vidu da je to samo uzrast od 15 do 30 godina. Samim time i izdvajanja iz budžeta biće primerenija i omladinska politika na lokalu sprovodiće se efikasnije i delotvornije. • Potrebno je ukljuciti sve relevantne faktore u procesu donosenja odluka i sagledati sve polazne osnove bez predrasuda i politickih barijera. U ciljuu iynalazenja problema ukljuciti sve one koji particiraju i imaju vezu sa mladima tako da oni mogu detaljno sagledati sve faktore koji negativno uticu na status maldih u Srbiji a onda i sredinama u kojima zive. Jos jedna jako vazna cinjenica je i ta da se ove relacije u mnogome razlikuju odnosno postoji nesklad. • formiranje saveza mladih, omladinskih udruzenja, i formiranje veceg broja lidera koji ce pokrenuti mlade na aktivnno ucesce. takodje i veca finansijska sredstava koja se opredeljuju za omladinsku politiku. • po mom mišljenju je to da se smanji uticaj političkih particaj, da se mladi više informišu, da se edukuju... • Problem je u tome što sve drže stranke, odnosno aktuelna vlast u opštini Mladenovac.Mladi koji žele da budu društveno aktivni i odgovorni imaju problem jer njihovim idejama nema mesta.Jednostavno sve se gleda kroz prizmu politike, pa su često pametni i ambiciozni mladi ljudi neko koga lokalna vlast doživljava kao konkurenciju..Sa druge strane svaka stranka ima Savet mladih, ali u tom slučaju jedino što se od mladih očekuje jeste da lepe plakate. • Mlade je najlakše uključiti u akcije zabavnog i sportskog karaktera. Potrebno je objasniti im da su vrata Kancelarije za mlade uvek otvorena za njih i da su njihovi predlozi neophodni u donosenju konacnih odluka. Uvek trebamo uraditi ono što smo obecali i tako cemo dobiti potrebnu saradnju i aktvirati mlade ljude. Tek kad se stvori potrebno poverenje, možemo govoriti o uspešnom radu Kancelarije za mlade. Kada se sve ovo sklopi, mladi postaju jako bitan faktor u donošenju odluka na lokalu! • Kad zapalimo sve,pa krenemo izpocetka! • Takmicenja znanja i sposobnosti, challenge-i... • Obezbediti zakonski okvir kojim se daje obaveza da mladi u odredjenom procentu moraju da ucestvuju u vlasti, kao i da kljucne funkcije npr clanovi veca zaduzeni za saradnju sa mladima, budu upravo mlade osobe. Bitno je da postoji mehanizam i veca ukljucenost mladih u donosenje odluka, pod tim mislim da omladinsku politiku na lokalnom nivou ne treba da vodi 2-3 coveka, vec siri krug mladih kako bi svaciji stav i misljenje na neki nacin bili ispostovani • Nek mladi osnuju politicku partiju i neka uzmu ucesce na izborima,neka oni budu ti koji ce da donose odluke na lokalnom nivou,ne da se prikljucuju pojedinim aktuelnim partijama jer po njima na mladima svet ostaje ali ako moze da se mladi ne pitaju.Mislim da nije sva mlada pamet otisla iz ove opstine,neka se udruze i nastupe zajedno a ne da mole pacenike iz opstine da urade nesto za mladost! • - zajednička realizacija nekih njihovih predloga-kako bi se uverili u funkcionalnost i realnost, - volonterske nagrade (ne mislim na novac) ... • Učešće mladih iz organizacija civilnog društva u radu Saveta i drugih radnih grupa za mlade, povećavanje izdvajanja iz budžeta za mlade, kreiranje regionalnih krovnih organizacija. • Transparentnije formiranje saveta za mlade • Obezbediti institucionalizovanje omladinskih tela, Povecati broj seminara i edukacija za mlade koji mogu da organizuju omladiske organizacije i vode ih ka ostvarivanju ciljevaloklane omladinske politike. • 1.Smeniti pojedine ličnosti sa mesta koja se direktno tiču mladih. 2.Informisati mlade kroz institucije (srednje i osnovne škole) o njihovim mogućnostima i pozvati ih na okrugle stolove. 3.Promovisati kancelariju za mlade i njene aktivnosti • povecati svest MLADIH o potrebi da odlucuju, odnosno da participiraju u procesu odlucivanja... uslovi su podignuti kapaciteti omladinskih organizacija (kadrovski-edukovani aktivisti, organizacioni i tehnicki) jer samo opremeljena, organizovana i edukovana gupa mladih mogu da pokrenu sve ostale probleme • . • Uključiti što veći broj mladih u institucije, lokalnu samoupravu, rukovodeća mesta u ustanovama. Dozvoliti mladima da sami odlučuju o stvarima koje se direktno tiču njih i njihovih potreba. Uključiti mlade u pripremi projekata koji su od suštinske važnosti za kvalitetan život i slobodno vreme mladih. Jednostavno, dati slobodu mladima da odlučuju o svom živortu, ali u isto vreme staviti im odgovornost za odluke koje sami donesu. • uz mnogo toga • zti8uz • kvote, edukacija i umrezavanje opstinskih/gradskih uprava i svih zainteresovanih strana • manje politike više rada • organizovanje izbora sa savet omladinaca i pravljenje plana i programa za funkcionisanje istog, te davanje prilike i mogucnosti da predstavnik saveta na skupstinskim zasedanjima SO izraze svoje predloge, potrebe i interesovanja i o istim javno raspravljaju i donose odluke sa odraslima. • Postojanjem programa kako bi im se priblizio rad lokalne samouprave, omasoviti programe i akcije mladima interesantne na teme koje njima odgovaraju, postojanje vise omladinskih organizacija... • Prioritetne mere su svakako ukljucivanje mladih kroy skolsko obrazovanje i razvijanje svesi kod mladih o njihovim vrednostima. Uspostavljanje bolje komunikacije izmedju loklne samouprave i kancelarije za mlade cime bi se podržale aktivnosti mladih. Povecanje broja aktivnosti za mlade na teritoriji opstine kroz razne projekte i promocije. Najveću odgovornost za povećanje učešća mladih pre svega ima Lokalna samouprava kao i obrazovne ustanove i kancelarija za mlade. • Lokalna uprava bi mogla ispred kancelarije za mlade jednom u tri meseca da odrzava zbor gradjana na kom bi se mogle cuti zelje mladih ljudi, a ne samo zelje mladih iz politickih partija. • Smanjiti uticaj politickih elita, obezbediti kvote za participaciju mladih, osigurati da se budzet transparentno trosi pogotovu u delu namenjen mladima po konkursu a ne po cefu predsednika, da se uspostave kriterijuma implementacije LAPMa i da se primenjuju mere koje se u njemu nalaze a usvojila je lokalna Skupstina opstine • Promovisati da Kancelarije za mlade ne budu mesta gde se skupljaju stalno isti ljudi, vec da svi mogu da dodju. Kad god odem u svoju lokalnu kancelariju za mlade - dole su stalno ista lica, isti volonteri....i onda se mi novi koji dodjemo na neki seminar ili slicno osecamo iskljuceno i nepozvano. • neophodno je obezbediti adekvatan odabir lica koja će raditi i sarađivati sa mladima • potrebno je organizovati stranke mladih na podrucju lokalne zajednice • ne znam • Podići nivo svesti najšire javnosti o važnosti uključivanja mladih u donošenje odluka, da budžet mladih bude programski, a da se program piše u saradnji sa mladima, da budžet bude vidljiv i da ga drugi Opštinski resori ne mogu koristiti. Da pri MOSu postoji tim koji bi obilazio kancelarije, da se u budžetu planira dovoljno sredstava za rad kancelarija i implementaciju LAPa • DZAbe kad nemamo uticaja mi kao omladina neko drugi vuche konce a neslushaju nas mi smo samo marionete!Bechej bi mogao tako produktivan grad da bude da se iskoriste prirodni resursi ovo bi mogao da bude turistichki grad i za pripreme sportista ma shta vredi da pricham.... • Trebalo bi mnogo više uključiti mlade u procese donošenja odluka, za početak preko institucija učeničkih parlamenata, a kasnije i na druge načine. Mladima je neophodna motivacija, ali i različiti vidovi neformalnog obrazovanja, sve u cilju iznalaženja načina da se što veći broj mladih ljudi uključi u rad omladinskih organizacija. • Odluka o tome treba da bude doneta sa najvišeg nivoa, odn. od strane Skupštine Grada, u smislu obaveznosti uključivanja mladih u donošenje odluka koje se tiču njih samih. Odluka treba da bude obavezujuća za sve oblasti koje se tiču mladih. • umrežavanje, bolje informisanje, razmena informacija i iskustava, saradnja na svim nivoima • Zakoni i Uredbe, kako bi se obavezali da poštuju mišljenje mladih • Potrebno je osigurati vidljivost i dostipnost informacija između institucija,organizacija i mladih kroz dvosmerni kanal komunikacije u kome mladi donose odluke. Potrebno je raditi istraživanje potreba kroz prilagođen,inovativan i dostupan metod koji omogućuje mladoj osobi da proceni svoj položaj u zajednici. Takođe je potrebno osigurati mehanizme kojim bi lokalne institucije sprovodili konsultativne procese kada su u pitanju njihovi programi i izbor mladih. Potrebno je doći kod mladih . • Dobrim informisanjem mladih , gde i kako se mogu ikljuciti i uzeti aktivnije ucesce, ali isto tako i informisanje svih relevantnih institucija o ukljucivanju mladih u proces dionosenja odluka. • Vece informisanje mladih • Promeniti savet za mlade, postaviti aktivne mlade osobe, bar za početak. •

Komentari (0)

Slične ankete

Bolje je udvoje - volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Za popunjavanje ankete je dovoljno da izdvojite 10 minuta. Ova anketa je deo procene situacije za sprovođenja Programa "Bolje je udvoje" koj

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Zoran) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive

Koliko često putujete?

(lenkamitic) Poštovani/a, Student sam završne godine smera Turizmologija na PMF-u u Nišu i spremam diplomski rad. Jedan od važnih podataka mog istraživanja je i učestalost pu

Godinu danas posle poplava u Srbiji!

(Onlineistrazivanja) Godinu dana posle velikih poplava u Srbiji želimo da čujemo Vašu ocenu onoga što se dešavalo. Anketa se sprovodi u nekomercijalne svrhe! Hvala za izdvoje

Upitnik javni tužioci

(Zoran) Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU) U Srbiji nema perspektive za ljude kao što sam ja. Budućnost je ovde neizvesna, t

Vase politicko misljenje

(saallee) Da li ste zadovoljni aktuelnom vlascu u nasoj zemlji? ne da ne mogu da se opredelim ako bi sutra bili izbori , upisite koga bi ste glasali za predsednika drzave? ak

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(USER14773) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zašti

Idealna stranka

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrača u nadzornim

Studentski protesti, nekad i danas

(Zoran) Da li ste učestvovali u studentskim protestima? Tokom devedesetih Posle 2000. godine Da, na svim Da, na većini Da, na manjini Ne Ne sećam se Šta je bio Vaš motiv uč

KNJIGA UTISAKA - RTS - 2016

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja pokreće projekat "Knjiga utisaka". Cilj projekta je da se građanima Srbije da mogućnost da izraze stav o radu

Problem odliva mladih mozgova?

(jecca.021) Olaaa Sta uciniti za mlade da ih zadrzimo u drzavi? mladi,boljitak,novac,inostranstvo,nostalgija

Grejanje na PELET ili ne?

(casper81) Teska vremena zahtevaju drasticne mere, da li se malo ulaganja isplati na dugorocne staze? Na koji nacin grejete vas dom? 1. Daljinsko 2. Drva 3. Gas 4. Pelet 5. S

Rijaliti program - COPY

(Zorica93) Poštovani, DRUGO PITANJE je namenjeno SAMO RODITELJIMA, a TREĆE je SAMO za OSOBE OD 12 DO 18 godina. Hvala. Termin rijaliti u ovoj anketi se odnosi na televizij

Uredjenje stana

(lacoeur) Zdravo, zamolila bih Vas da odvojite par minuta i popunite anketu. Da li biste angazovali arhitektu prilikom adapt