BIRODI

English Srpski

Anketa o borbi protiv nasilja (164)

Ključne reči: borba protiv nasilja,

1. Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je?

Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije - 22.56% (37)
Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije - 46.34% (76)
Posledica aktuelnog stanja (tranzicije) društva Srbije - 31.10% (51)

2. Da li ste u poslednjih godinu dana bili žrtva verbalnog ili fizičkog nasilja?

Da, verbalnog nasilja - 43.90% (72)
Da, fizičkog nasilja - 0.61% (1)
Da, i fizičkog i verbalnog nasilja - 8.54% (14)
Ne - 46.95% (77)

3. Da li ćete prisustvovati skupovima protiv nasilja?

Da, "Šetnji protiv nasilja" (1.10.2009) - 7.93% (13)
Da, skupu gradjanske solidarnosti "Odgovor gradjana na nasilje" (2.10.2009) - 4.88% (8)
Da, na oba - 12.20% (20)
Ne - 33.54% (55)
Ne znam - 41.46% (68)

4. Nezavisno, da li dolazite ili ne, šta je/šta bi bio Vaš motiv dolaska na ove skupove?

Molimo Vas izaberite najviše dva odgovora !!!

Podrška porodici Brice Tatona - 8.82% (24)
Izraz protesta protiv rasta nasilja u Srbiji - 33.46% (91)
Stah da će nasilje porasti - 11.40% (31)
Želja da prisustvom ukažem na potrebu efikasne borbe protiv nasilja u Srbiji - 32.72% (89)
Želja da prisustvom doprinesem promeni slike o Beogradu i Srbiji u svetu - 13.60% (37)

5. Da li verujete da će u Srbiji doći do efikasne borbe protiv nasilja?

Da - 25.00% (41)
Ne - 41.46% (68)
Ne mogu da ocenim - 33.54% (55)

6. Ko treba da ima glavnu ulogu u borbi protiv nasilja u Srbiji?

Izaberite najviše tri odgovora

Porodica - 19.92% (106)
Škola - 13.53% (72)
Mediji - 13.72% (73)
Verske zajednice - 4.51% (24)
Policija - 13.91% (74)
Organizacije civilnog društva - NVO - 4.51% (24)
Pravosuđe - 16.35% (87)
Političke stranke - 4.89% (26)
Sportske organizacije i klubovi - 5.26% (28)
Nemam stav - 0.56% (3)
Borba protiv nasilja u Srbiji je nemoguća - 2.82% (15)

7. Pol ispitanika

Muški - 51.83% (85)
Ženski - 48.17% (79)

8. Koliko godina imate?

32 (11)23 (10)31 (9)33 (8)38 (8)27 (7)34 (7)29 (7)28 (7)25 (7)20 (7)26 (5)30 (5)43 (5)44 (4)19 (4)37 (4)16 (3)39 (3)17 (3)21 (3)35 (3)24 (3)36 (3)12 (2)54 (2)50 (2)22 (2)59 (2)56 (2)13 (2)58 (2) • 42 • 70 • 0 • 66 • 18 • 45 • 78 • 57 • 41 • 15 • 40 • 46 •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Zoran) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljan

Kg web safe anketa!

(progamers446) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu o bezbednosti na internetu. Podatke iz ankete kori

Anketa o Osami Bin Ladenu

(Zoran) Kako biste definisali Osamu Bin Ladena? Kao teroristu Kao teroristu koji se bori protiv SAD-a Kao borca protiv SAD-a koji je terorista Kao borca protiv SAD-a Da li v

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Zoran) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Anketa o Olimpijadi u Brazilu

(Onlineistrazivanja) Koji od navedenih prinicipa je za Vas najbitniji? Važno je učestvovati na takmičenju/utakmici Važno je dati sve od sebe na takmičenju/utakmici Važno je p

Anketa o nezavisnom i slobodnom televizijskom kanalu

(Onlineistrazivanja) Šta očekujete od televizije? Da informiše tome šta se dešava Da objasni sta se dešava Da edukuje/obrazuje Da promoviše dobre stvari posebno one koje ra

IZBORI 2016 NAJOBIMNIJA ANKETA

(www.prirodnolecenje.in.rs) Za 24.april raspisani su parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori. Da li ćete izaći da glasate na izborima 24.aprila? Kome ćete dati svoj glas

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anekta o terorističkom napadu u Parizu

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je u Parizu pre sva dana izvršeno nekoliko terorističkih napada? Da, intenzivno sam pratio Da, osrednje sam pratio Da, slabo sam pratio

Anketa o Briselskom sporazumu - 2015

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri pratili Briselske pregovore oko Kosova? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Nisam pratio Iz kojih izvora ste se informisa

Godinu danas posle poplava u Srbiji!

(Onlineistrazivanja) Godinu dana posle velikih poplava u Srbiji želimo da čujemo Vašu ocenu onoga što se dešavalo. Anketa se sprovodi u nekomercijalne svrhe! Hvala za izdvoje

ASTROLOGIJA

(Barbara) Da li znate sta ste u podznaku? Da li verujete u astrologiju? Da li znate razliku izmedju astrologije i drugih ves