BIRODI

English Srpski

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (151)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.55% (40)
Pristranost i protekcija - 7.92% (42)
Uzimanje mita - 13.77% (73)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.09% (27)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.74% (94)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.53% (24)
Kršenje zakona - 11.13% (59)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.04% (32)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.21% (70)
Nanošenje nepravde - 5.85% (31)
Uskraćivanje prava - 6.60% (35)
Nesto drugo - 0.57% (3)
način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • 0 •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.28% (11)
2 - 0.66% (1)
3 - 3.97% (6)
4 - 9.27% (14)
5 - 8.61% (13)
6 - 11.26% (17)
7 - 25.17% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.62% (10)
2 - 3.97% (6)
3 - 3.31% (5)
4 - 8.61% (13)
5 - 11.26% (17)
6 - 6.62% (10)
7 - 26.49% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

Odbornika:
1 - 4.64% (7)
2 - 0.66% (1)
3 - 10.60% (16)
4 - 11.26% (17)
5 - 13.91% (21)
6 - 9.93% (15)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.49% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.95% (12)
4 - 7.95% (12)
5 - 14.57% (22)
6 - 13.91% (21)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.65% (4)
2 - 2.65% (4)
3 - 7.28% (11)
4 - 13.25% (20)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 34.44% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.23% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.32% (2)
3 - 5.30% (8)
4 - 9.93% (15)
5 - 11.92% (18)
6 - 11.92% (18)
7 - 41.72% (63)
Ne mogu da ocenim - 13.91% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.31% (5)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.28% (11)
4 - 8.61% (13)
5 - 11.26% (17)
6 - 14.57% (22)
7 - 38.41% (58)
Ne mogu da ocenim - 13.91% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.32% (2)
2 - 7.28% (11)
3 - 13.25% (20)
4 - 10.60% (16)
5 - 9.93% (15)
6 - 13.25% (20)
7 - 29.14% (44)
Ne mogu da ocenim - 14.57% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.31% (5)
2 - 7.28% (11)
3 - 11.92% (18)
4 - 13.25% (20)
5 - 9.93% (15)
6 - 11.92% (18)
7 - 29.80% (45)
Ne mogu da ocenim - 11.92% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.30% (8)
2 - 7.28% (11)
3 - 10.60% (16)
4 - 16.56% (25)
5 - 8.61% (13)
6 - 9.27% (14)
7 - 19.87% (30)
Ne mogu da ocenim - 17.88% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.99% (3)
2 - 3.31% (5)
3 - 3.31% (5)
4 - 7.95% (12)
5 - 9.93% (15)
6 - 12.58% (19)
7 - 44.37% (67)
Ne mogu da ocenim - 15.89% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.31% (5)
2 - 0%
3 - 5.30% (8)
4 - 3.97% (6)
5 - 4.64% (7)
6 - 11.26% (17)
7 - 51.66% (78)
Ne mogu da ocenim - 18.54% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.64% (7)
2 - 6.62% (10)
3 - 7.28% (11)
4 - 10.60% (16)
5 - 6.62% (10)
6 - 13.25% (20)
7 - 33.11% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.56% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.65% (4)
2 - 1.99% (3)
3 - 7.95% (12)
4 - 9.27% (14)
5 - 7.95% (12)
6 - 9.93% (15)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.13% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.65% (4)
2 - 3.31% (5)
3 - 5.96% (9)
4 - 8.61% (13)
5 - 9.93% (15)
6 - 8.61% (13)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 31.79% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.62% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.31% (5)
2 - 3.31% (5)
3 - 8.61% (13)
4 - 8.61% (13)
5 - 13.25% (20)
6 - 6.62% (10)
7 - 19.21% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.11% (50)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.97% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.65% (4)
2 - 3.97% (6)
3 - 9.27% (14)
4 - 7.28% (11)
5 - 9.27% (14)
6 - 9.93% (15)
7 - 21.19% (32)
Ne mogu da ocenim - 30.46% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.96% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.97% (6)
2 - 2.65% (4)
3 - 5.30% (8)
4 - 9.93% (15)
5 - 15.23% (23)
6 - 12.58% (19)
7 - 28.48% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.97% (6)
2 - 5.96% (9)
3 - 3.31% (5)
4 - 6.62% (10)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.28% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.31% (5)
2 - 10.60% (16)
3 - 7.95% (12)
4 - 9.93% (15)
5 - 13.25% (20)
6 - 10.60% (16)
7 - 22.52% (34)
Ne mogu da ocenim - 17.22% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.26% (17)
2 - 11.26% (17)
3 - 7.95% (12)
4 - 7.95% (12)
5 - 6.62% (10)
6 - 9.93% (15)
7 - 14.57% (22)
Ne mogu da ocenim - 27.15% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Vrtića:
1 - 6.62% (10)
2 - 7.95% (12)
3 - 13.25% (20)
4 - 11.26% (17)
5 - 9.27% (14)
6 - 9.27% (14)
7 - 20.53% (31)
Ne mogu da ocenim - 19.87% (30)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.64% (7)
2 - 2.65% (4)
3 - 5.96% (9)
4 - 9.27% (14)
5 - 16.56% (25)
6 - 13.91% (21)
7 - 33.11% (50)
Ne mogu da ocenim - 12.58% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Bolnica:
1 - 1.99% (3)
2 - 1.99% (3)
3 - 3.97% (6)
4 - 8.61% (13)
5 - 13.91% (21)
6 - 15.23% (23)
7 - 33.77% (51)
Ne mogu da ocenim - 15.23% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.30% (8)

Škola:
1 - 2.65% (4)
2 - 6.62% (10)
3 - 7.28% (11)
4 - 11.92% (18)
5 - 15.23% (23)
6 - 13.91% (21)
7 - 24.50% (37)
Ne mogu da ocenim - 15.89% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Fakulteta:
1 - 1.99% (3)
2 - 1.99% (3)
3 - 2.65% (4)
4 - 11.26% (17)
5 - 11.92% (18)
6 - 11.26% (17)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 20.53% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.60% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.97% (6)
2 - 3.97% (6)
3 - 6.62% (10)
4 - 12.58% (19)
5 - 10.60% (16)
6 - 11.26% (17)
7 - 21.85% (33)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Sindikata:
1 - 3.31% (5)
2 - 3.31% (5)
3 - 5.96% (9)
4 - 9.93% (15)
5 - 8.61% (13)
6 - 7.95% (12)
7 - 27.81% (42)
Ne mogu da ocenim - 29.80% (45)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.31% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.64% (7)
2 - 13.91% (21)
3 - 6.62% (10)
4 - 7.95% (12)
5 - 9.27% (14)
6 - 6.62% (10)
7 - 18.54% (28)
Ne mogu da ocenim - 27.81% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.64% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.31% (5)
2 - 3.97% (6)
3 - 5.30% (8)
4 - 7.28% (11)
5 - 11.92% (18)
6 - 12.58% (19)
7 - 31.79% (48)
Ne mogu da ocenim - 21.19% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.96% (9)
2 - 9.93% (15)
3 - 11.26% (17)
4 - 15.23% (23)
5 - 8.61% (13)
6 - 8.61% (13)
7 - 12.58% (19)
Ne mogu da ocenim - 25.83% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.99% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.65% (4)
2 - 2.65% (4)
3 - 3.31% (5)
4 - 9.93% (15)
5 - 13.91% (21)
6 - 8.61% (13)
7 - 29.80% (45)
Ne mogu da ocenim - 26.49% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.65% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.77% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.20% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.31% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.89% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.04% (72)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 7.99% (41)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.82% (35)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.80% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.26% (27)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 3.90% (20)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.87% (66)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.14% (11)
0 • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Greska • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 10.00% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.67% (35)
Gradonačelnik - 7.33% (55)
Predsednik skupštine - 4.67% (35)
Odbornici - 3.20% (24)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.53% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.27% (77)
Lokalni mediji - 3.07% (23)
Privatna preduzeća - 2.40% (18)
Nevladine organizacije - 1.47% (11)
Verske zajednice - 0.93% (7)
Građani - 6.53% (49)
Sudstvo - 10.13% (76)
Tužilaštvo - 6.13% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.80% (96)
Političke stranke koje su u opoziciji - 2.93% (22)
Međunarodne organizacije - 1.20% (9)
Evropska unija - 0.93% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.80% (6)
ZDRAVSTVO • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • Policija • 1 • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • policija, strukovne komore •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • nemoć i neznanje, ne postojanje odgovarajuće društvene svesti o korupciji i slaba reakcija gradjana na korupciju • pare • Nedorečena, nejasna pravila ponašanja; odsustvo moralnog načela u ponašanju, što je šira, kulturološka pojava. • Pohlepa za vecim bogacenjem. • los kadar u strankama na lokalnom nivou, sam olos • ne efikasnost tela koja bi trebala da se bore protiv korupcije i koja su i sama najverovatnije odavno korumpirana! • nezainteresovanost . • Sve je povezano i traje u kontinuitetu.Institucije su uradjene jos u vreme Milosevica.Promenom vlasti nije doslo do promena radilo se po staroj matrici.DSS i SPS su sve vreme imali istu politiku.SPS je ubacio ljude u druge stranke i kontrolise partiski zivot stranaka.Sluzbe igraju odredjenu ulogu u organizovanom kriminalu.Zoran Djindjic je bio vrlo usamljen u tom poslu.Nije imao dovoljno podrske ni u svojoj stranci.Kadar koji je bio uz njega sklanjan je raznim podmetanjima kroz medije.Mediji su • pohlepna vlast • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • Lose stanje u drzavi utice na stepen korupcije !!! • Lopvi koji su "neko i nesto" u gradu!!! • Zato sto je to navika naseg drustva, a slabi su pokusaji da se iskoreni. • (Ne)postojanje plana za ocuvanje zivotne sredine, veoma male plate zbog kojih se svako od tih koji primaju iste, bori da dodje na neko od malobrojnih radnih mesta u drzavnim institucijama bez obzira na kriterijum zaposljavanja. Ne ceni se znanje vec diploma koja je nesto najgore sto su ljudi izmislili..... • Pogrešni ljudi na pogrešnim mestima • nedostatak finansija,jer moja opstina spada u ne razvijene opstine. • male plate i los standard • losi zakoni i kaznene mere • Nepostojanje kontrole zaposlenih u institucijama u kojima ima najvise kourupcije. • Los zivotni standard • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • Iskvareni ljudi na kljucnim pozicijama. • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • nezaposlenost • selektivna primena zakona i sankcija • svi koji imaju neku moc u rukama... • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • Vlast • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • pohlepa i neodgovornost • strah • ne znam tocno, vjerojatno mi gradjani koji smo inertni, koji pustamo da vrijeme prolazi...a svoje rane lijecimo po kaficima. svi to znamo, ali i svi okrecemo glave... • neefikasnost ljudi na vlasti • Primitivizam i siromastvo • Svako kosristi svoj polozaj maksimalno. • NIzak životni standard većine stanovnika koji dovodi do toga da svi žele da budu plaćeni za ono što urade, čak i onda kad a im to spada u opis radnog mesta. • Apsolutna vlast samo jedne politicke stranke! • stanje svesti • Opste stanje u gradu. Smatram da je korupcija prisutna u svim delovima drustva. Razlog, nezadovoljstvo mesecnim prihodima, mentalitet, nebriga drustva ( nekaznjavanje korupcije u bilo kom pogledu), neprofesionalizam! Korupcija je sada "normalan vid komunikacije" u drustvu. • NEZAPOSLENOST, SIROMASTVO, GLAD ! HRANA JE LUKSUS!!! • Novac, prestiž, bahatost, samovolja..., nepoštenje čelnih ljudi na odgovornim funkcijama u opštini kao i nepouzdan sistem kontrole od strane nadležnih u Republičkim strukturama!!! • nedosledna i nejasna regulativa koja pruža mogućnost za zloupotrebu • Nedovoljan broj radnih mesta,nezaposlenost,nauceni obrasci ponasanja,losa kaznena politika... • Nema kaznjavanja i hapsenja • neznam • Standard, neki zloupotrebljavaju sluzbenipolozaj zato sto im je mala plata, i onda ne znaju kad im je dosta. • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu • plan razvoja ne prati potrebe grada a samim tim kroz ne adekvatne projekte se ugradjuju materijalno razni subjekti koji cesto koriste vladajucu poziciju ali i opoziciju da bi ostvarili neku dobit. niko ne razmislja na duge staze vec principom daj da uzmem sada sto vise jer sutra moze svasta da se desi . mislim da globalno gledajuci narod je kriv za korupciju jer nudeci misle da imaju sanse a oni koji uzimaju miosle da se to podrazmeva a sada narod nece vise da daje a ovi su navikli da dobijaju •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.78% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.46% (67)
Gradonačelnik - 5.65% (40)
Predsednik skupštine - 1.84% (13)
Odbornici - 2.40% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.23% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.24% (30)
Lokalni mediji - 6.50% (46)
Privatna preduzeća - 0.71% (5)
Nevladine organizacije - 6.36% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.16% (79)
Sudstvo - 8.90% (63)
Tužilaštvo - 8.33% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.50% (46)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.38% (31)
Međunarodne organizacije - 3.67% (26)
Evropska unija - 4.24% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.40% (17)
Zdravstvo • svi • RODOLJUB ŠABIĆ • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • NIKO • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • Gradjani, gradska i gradska vlast. • policija, strukovne komore. • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Niko uvek ce biti korupcije! • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • Svi zajedno • policija • 3 • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.48% (117)
Ne - 6.62% (10)
Ne mogu da se odlučim - 5.96% (9)
Nesto drugo - 9.93% (15)
da samo pronaci ljude bez putera na glavi • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • ima dosta "tela" i premalo dela • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • zar bi time nesta postigli? • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • Nece funkcionisati • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • i ono bi bilo korumpirano • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini •

8. Zašto?

... • Zato što jedino mogu da verujem nevladinim, ali nezavisnim organizacijama. • Zato sto je bitno ukazati na problem. Nikada nisam cula do sada da je iko spomenuo problem korupcije u nasoj postini. Pa nismo valjda mi jedini koji nemaju korupciju u celoj zemlji ? Javna je tajna ko i koliko uzima. • ne treba nam korupcija • Krajnje je vreme da se mnogo toga promeni u Srbiji i time omogući bolje život svih građana. Treba stati na put svim vidovima zloupotrebe položaja. • Zato što je neophodno. • Iako verujem da bi i to telo bilo sastavljeno od politickih istomisljenika onih na vlasti, bar bi gradjani culi da tako nesto postoji, podnoslil bi prituzbe tom telu, pa bi vremenom pod pritiskom javnosti to telo mozda i zauzelo ulogu koja mu pripada. • Zasto?To se i ja pitam Jer korupcija pocinje najvecim delom u Zdravstvu u opstini Zrenjanin. • Zato što je to jedini način da se izborimo sa korupcijom. Naravno, postavlja se važno pitanje: koji bi mehanizmi garantovali da članovi tog tela nisu i neće biti korumpirani i da će doista da rade svoj posao? • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • zbog samih građana • Da bi prestala korupcija i da svi gradjani imaju jednaka prava i sansu da ostvare ta prava, bez obzira o kojoj je instituciji rec. Da ne dolaze u situaciju da razmisljaju koga poznaju da bi im izasao u susret vezano za problem koji imaju, a ne treba zaboraviti da mnogi od nas nemaju nikog koga poznaju i nisu u mogucnosti ni da rese svoje probleme, bilo koje prirode, pa samim tim i odustaju i gube nadu, a problem se ne moze i nece sam resiti. • Jer postojeće ne mogu • Mora se početi od nečeg! • zato sto je pro forme a ne bi se nista promenilo, zato ne podrzavam • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • da bi korupcija bila smanjena i da bi svi zajedno bolje ziveli • da bi se sprecila korupcija, kao najveća pošast u društvu i prepreka u razvoju društva • Zato sto ce gradjani imati kome da se obrate ako su "osteceni" na neki nac zbog korupcije. Mogucnosti ostecenja: radno mesto dato pogresnim osobama, na fakultetu pao ispit jer se nije pregledao rad studenta, primljen na drzavni budzet iako nije polagao prijemni, nekima uskoro stize poziv za zatvaranje iako nisu uradili nista lose itd... • jer se stvara velika razlika izmedju slojeva drustva. penzioneri,radnici su sve siromasniji a politicari,direktori..su sve bogatiji!! • i tu bi biolo korupcije • da bi ziveli ko ljudi • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija • zbog borbe protiv korupcije • Zato što bi život bio mnogo lepši i lakši kada bi ljudi bez doplata završavali svoj posao. Brži bi bio obrt kapitala i država ne bi bila oštećena. Građanima bi takođe bilo lakše da plaćaju samo npr. 100 dinara (kojih je obavezno) za neki dokument, umesto 150 (50 dinara dodatno da dokument npr. bude odmah izvađen). I tako dalje, ovo su najbanalniji mogući primeri. Za sve ostalo 500 slovnih mesta je malo. • Podržavam,ali po jako strogim kriterijumima, jer posle i tamo bi su stavili svoje ljude. tako bi ušuškali rezultate. Promovisanje prijave korupcije među građanima. Istraživanje svih prijave. Pomoć građanima, pravni pomoć. • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • Da bi moglo to telo da se bavi korupcijom na lokalnom nivou , tako bi bilo bliže izvoru korupcije , jer od malih se počinje , ako male zavrnu slavine i presuši izvor presušiće cela reka • dosta je bilo nepravde • Ne postoji telo na lokalnom nivou koje se bavi borbom protiv korupcije. • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • Iz razloga da se smanji korupcija • niko ne sprovodi zakon kazne su samo na papiru nema odgovornosti sve što se radi od strane nosioca državnih funkcija od gore do dna je van morala i bilo kakvih sankcija. ko god može prlja obraz a džepove evrima i obilato se time koristi bez ikakve bojazni opštinari pogotovo kao i pojedine sudije a svi to znaju • jer je ovako nepodnosljivo,nepravedno,zalosno • Potrebno je da se neko,konačno,pozabavi time! • Time bi grad priznao da postoji korupcija, to bi predstavljao početni korak za evidentiranje i procesuiranje slučajeva korucpije i razvoja svesti za borbu protiv korupcije • zato • Korupcija, po meni, loše utiče na celo društvo i treba je iskoreniti. Stavljanje u povlašćeni položaj, nepravda i nejednakost, nije demokratija za koju se zalažemo. • Ne može se lečiti bolest istom bolešću: pošto su svi činioci celine sistema podložni korupciji u načelu, nema načina da se oni izleče dopunjavanjem novim činiocima, budući da će i ti novi biti podložni korupciji. • zakonodavci ne sprovode zakone • Млаћење празне сламе • Jer nista slicno ne postoji. Mozda je to korak koji je potreban, posto smo sve vec iscrpli. • bilo bi transparentnije • ovo je prevrsilo svaku meru...svi su povezani, korupcija je najprisutnija kod onih koji najvise treba da se bore protiv nje...policija, sudstvo, tuzilastvo • Постоји могућност да корупционаши преузму контролу над таквим телом • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • zbog nade da ce obavljati posao kako treba i da ce biti manje korupcije • Građani najveći dio svojih svakodnevnih potreba ostvaruje na lokalnom niovu pa je zloupotrebal vlasti na ovom nivou posebno štetna za lokalnu zajednicu i za cijelu državu • da bi peckali,maltretirali korumpirane... • Pa imao bi kome da se obratim. •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.17% (24)
Odbornici - 1.57% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.39% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 2.96% (17)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.13% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 8.00% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.17% (70)
Građani - 10.09% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 8.00% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.04% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.26% (13)
Novinari - 8.52% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.22% (76)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
opozicija • predstavnici politickih stranaka • ko god da bude bio nece vredeti • protiv takvog tela sam • 3 • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • Niko jer nema pomoci oko korupcije • nisam z formiranje tela • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • ne podrzavam • Ne zanima me. •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • visoka moralna načela, analitičnost, upornosti • da je dobro placen i da mu je stalo do tog posla. • Iskrenost • osobine Verice Barac • pošten, nepotkupljiv, poznaje zakon, dosledan • znanje, pravicnost, istrajnost, hrabrost • postenje,iskrenost... • Kao prvo, da nije osuđivan niti da je protiv njega pokrenut neki krivični postupak Da je svojim dosadašnjim poslovanjem, življenjem pokazao da je pošten i čestit. Da je dovoljno lud da se upusti u tu borbu. Da je spreman na sve ono što ga očekuje kao i članove njegove porodice. • POSTENJE I MOTIVISANOST ZA RAD • argumentovana kompetentnost za oblast za koju je školovan,praktično iskustvo i znanje o funkcionisanju državnih organa i institucija,nespornu ličnu i profesionalnu biografiju • Profesionalnost, objektivnost, karakternost, nepokolebljivost, moralnost, ... • DA NIJE STARIJI OD 55 A NI MLAĐI OD 35 GODINA,ŠKOLOVAN I INFORMISAN,DA NIJE STRANAČKI NASTROJEN,I DA NIJE BIZNISMEN... • strucan, posten, otvoren, praktican, otvoren za saranju i nove predloge, da ima inicijativu • Integritet, poštenje i stručnost. • Да је материјано обезбеђен захваљујући успешности у својој професији, и минимално подложан могућности уцене. • finansijski stabilnog stanja, bez afera u proslosti, da nije clan nijedne stranke • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • izuzetno posten,dosledan,obrazovan,hrabar • Da ima VII/1 strucne spreme, da je inteligentan, hrabar i da nije do sada bio angazovan ni u politici, ni u NGO. Verske zajednice ni da ne pominjem • Savestan, odgovoran i naravno nepodmitljiv. • stručnost, odgovornost, nepotkupljivost, hrabrost • Nekompromitovan, hrabar, pametan, lud • Kredibilitet • Trebao bi biti posten , zeljan pravde ! To bi trebala biti osoba koja istinski zna , koja je na svojoj kozi osjetila moc korupcije i koja ne bi zeljela da se i drugima to isto dogodi ! • Prvo da poštuje, a potom i da se beskompromisno bori za poštovanje i sprovođenje zakona i propisa. Da bude uporan i da ne strahuje za sebe i svoje najmilije. Nešto kao Eliot Nes prilagođen današnjem trenutku. Ali, takav čovek/ljudi moraju sedeti u vrhu države, zato što su se toj našoj državi - "pokvarenoj ribi", opasno približili glava i rep, pa je teško razlučiti odakle je čistiti, a odakle smrdi. • Odlucnost • nepodmitljivost i otpornost na pritiske • Da je posten, da postuje zakon i da veruje drzavi. • ... • da ne bude korumpirano • da postuje zakon i zakonka akta • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • Hrabrost i dokazanu etičnost • Fakultetsko obrazovanje, neformalno obrazovanje iz oblasti borbe protiv korupcije, da nije član političke parije, da nije krivično gonjen zbog primanja i davanja mita • nadljudske • Postenje, obrzovanje, nepristrasnost, pravdoljibovost, nepokolebljivost, nepodmitljivost... • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • Ugled poštenje • pošten i odan sprovođenju zakona • recimo posten i vredan • Posten, iskren, beskompromisan • Upornost, znanje, logiku, snagu da uradi sve da dodje do kraja slucaja, slobodan gradjanin... • Ugledni gradjani, postovaoci etickog kodeksa, da imaju profesionalno iskustvo i onrazovanje i ove oblasti • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • Postenje,istrajnost,nepokolebljivost • Postenje da i sam ne bude korumpiran • posvećenost poslu, višak slobodnog vremena, finansijska nezavisnost... • Doslednost, istrajnost i slicno. • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.70% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.18% (39)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.69% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 11.95% (90)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.49% (79)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.96% (75)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.88% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.55% (87)
Edukacija - 9.43% (71)
Medijske kampanje - 9.56% (72)
Nesto drugo - 1.59% (12)
nisam za formiranje tela • socijalnim radom na terenu • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • ? • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • upravo sa svim gore navedenim • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • Заштитом корумпираних • podnosenje krivicnih prijava • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.83% (56)
Predsednik skupštine - 7.97% (57)
Odbornici - 6.01% (43)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.37% (67)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.63% (76)
Lokalni mediji - 4.06% (29)
Privatna preduzeća - 4.06% (29)
Nevladine organizacije - 3.08% (22)
Verske zajednice - 2.24% (16)
Građani - 3.08% (22)
Sudstvo - 8.53% (61)
Tužilaštvo - 7.13% (51)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.65% (69)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.76% (34)
Sve navedene - 9.79% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.68% (12)
ne mere, krivicna odgovornost! • zdravstvo • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • nisam za formiranje tela • pitanje je nejasno koncipirano • na sve • zdravstveni radnici.... • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • Tadica • na sve navedene subjekte • 4 • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.84% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.49% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.83% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 17.22% (26)
Nemam stav - 5.30% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.83% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 34.44% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.57% (22)
Nemam stav - 3.97% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.57% (22)
Nemam stav - 2.65% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.41% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.45% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.54% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 6.62% (10)
Nemam stav - 1.99% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.53% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.79% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.25% (20)
Nemam stav - 7.95% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.18% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.14% (44)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.18% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 15.23% (23)
Nemam stav - 5.30% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.76% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Ne bi bilo promene - 9.27% (14)
Nemam stav - 4.64% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.58% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.14% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 25.83% (39)
Nemam stav - 7.28% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.91% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 18.54% (28)
Nemam stav - 10.60% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.56% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.45% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.97% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.23% (23)
Nemam stav - 7.95% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.77% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.46% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.53% (31)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 8.61% (13)
Nemam stav - 2.65% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.49% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.91% (21)
Nemam stav - 6.62% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.21% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 26.49% (40)
Nemam stav - 12.58% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.52% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 3.31% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.99% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 12.58% (19)
Nemam stav - 7.95% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.13% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 36.42% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.89% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 4.64% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 5.96% (9)
Nemam stav - 3.31% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.84% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.77% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.19% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.97% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 8.61% (13)
Nemam stav - 7.28% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.50% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.15% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.17% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.65% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.91% (21)
Nemam stav - 5.96% (9)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Obavezno uključiti sve stranke jer su one izvor korupcije • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • uspostavljanje tela i visoka kontrola • Postovanje suda i zakona koji su vec propisani,tjuredjenje sudstva • Podizanje vidljivosti odluka lokalnih vlasti i lokalnih politika. Za sada, iako formalno objavljeno, ovaj deo prolazi neprimeceno, i zbog toga gradjani i ne razmisljaju o svom aktivnom ucescu. • simulacija laznih korupcijskih ponuda od strane policije • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • Немам • Povecanje iznosa kazne koja je predvidjena za odredjeni prekrsaj.(Kazna mora da bude rigorozna)Promena svih ljudi u inspekcijama,novi ljudi sa biroa rada bez veze.Rad na osnovu ugovora o radu na godinu dana,sa mogucnoscu produzenja ugovora ako osoba savesno radi poso.Ali i onda samo na godinu dana.Inspekcija bi morala da se spusti na lokalni nivo,ali bi imali proveru i rad republicke inspekcije.Potpuno odvojena tela.Republicka inspekcija bi morala da ima nadleznost da proverava sve . • - • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • nešto od prethodno navedenog • U svakom gradu, pa i u mom, treba osnovati nezavisno telo koje bi se bavilo problemima korupcije u datoj sredini. To telo može da bude pri samoj opštini, može da bude NVO, može da bude grupa građana, ali je najbitnije da bude nezavisno i zaštićeno od strane države, pravosuđa, policije, pa i same opštine. Takođe i da ima nekoga nad sobom, ko će vršiti nadzor nad organizacijom za borbu protiv korupcije. • Nema, situacija beznadežna. • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • Ne! • hitno formiranje tima za pravljnje akcionog plana i delovanje protiv korupcije na lokalnom nivou • manje priče više rada • ulazak građana u posed informacija o trošenju budžetskih sredstava, zapošljavanja... • Nemam predlog • ne plaćati... • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • analiza stanja u lokalnoj samoupravi • Organizacija antikorupcijskog veća i najstrožije kazne za one koji nude i primaju mito. • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri • Princip "Tajnog Kupca" osoba koj bi nudila odredjenim personama mito, ozvucen sa skrivenom kamerom. • Treba uvesti kontrolu na pojedinim radnim mestima. • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • TRansparentnost u svakom smislu te reči • pohapsiti za primer • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • Da, formirati antikorupcijski tim sa delom ludi iz drugih OKRUGA!!! • Veca zastita zrtava korupcije • Stroge novcane i zatvorske kazne i zabrana rukovodjenja u drzavnim i opstinskim organima do kraja zivota • vece plate zaposlenima • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • a ne znam, mislim da ne • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • smanjila bi se kada bi gradjani videli da sistem deluje, osnazili bi se da prihavljuju slucajeve korupcije • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • Tuzilastvo i sudstvo da striktno rade svoj posao Potpuna transparentsnost finansiranja politickih partija • ne,za sada • Ispitivanje izdanje državnih zemljišta. Provera svih opštinskih funkcionera materijalno stanje i moralno stanje (načelnici, odbornici, direktori svih državnih istitucije, mesne zajednice, male komunalne preduzeće formirane u mesnim zajednicama), i rodbinske veze između radnike i odbornike, partijske funkcionere. Formiranje privatne industrijske zone i opremljivanje na državnim novcima direktno iz opštine. Privatizacije državnih firmi na sva tri naselja. Odnos između privatne firme i opštine. • da se ukine jedno stranacko propagiranje •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.91% (21)
Kragujevcu - 4.64% (7)
Požegi - 1.99% (3)
Nišu - 9.27% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 70.20% (106)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • Inđija • cacak • Opština Centar Sarajevo • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Novi Beograd • Životarim u opštini Krupanj. • Nova Varos • Kovacica • Arandjelovcu • Bačka Palanka • Malom Idosu • sremska mitrovica • ODŽACI • dimitrovgrad • kraljevu • beogradu smrdigradu • Somboru • Kruševac • Kraljevo. • jagodina • Valjevo • Krusevcu • Priboj • Blacu • Opština Kovačica • Mladenovac • Novom Pazaru • Cuprija • loznica • Sečanj • paracinu • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Cukarica Beograd • glavnom gradu • Boljevcu ( Zaječar ) • / • pozarevcu • Bečej • leskovac • Obrenovcu • opstina Gadzin Han • Sremskoj Mitrovici • Subotici • ruma • Смедерево • Kraljevu • Pancevo • Indjija • Beograd/Palilula • Pula •

16. Vaš pol?

Muški - 52.32% (79)
Ženski - 47.68% (72)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.54% (28)
Od 26 do 35 godina - 33.77% (51)
Od 36 do 55 godina - 39.74% (60)
Preko 55 godina - 7.95% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.81% (42)
Viša škola - 12.58% (19)
Fakultet - 46.36% (70)
Učenik - 0.66% (1)
Studnet - 8.61% (13)
Nesto drugo - 3.97% (6)
Magistratura • Magistar filoloskih nauka • magistar umetnosti • Magistar • dve srednje skole •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 23.18% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.28% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.66% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.97% (6)
Zaposleni u NVO - 4.64% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.30% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.66% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.28% (11)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.97% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 15.89% (24)
U procesu obrazovanja - 12.58% (19)
Penzioner - 5.30% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.27% (14)
student • - • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Ivica Dacic • advokat • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • / • likvidacioni upravnik • Volonterski rad u NVO. • Stdent • U RADNOM SPORU! • Zaposlena kao honorarni saradnik • Zaposlena u medjunarodon organizaciji •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (40)5 (22)4 (19)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Zoran) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljan

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, n

Anketa o hapšenju Miškovića

(Zoran) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično Ne Nemam stav

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Zoran) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom sektoru Zloupot

Idealna stranka

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Protesti u Srbiji?

(Zoran) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni mediji. Kakav

Korupcija u Srbiji

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće