BIRODI

English Srpski

Anketa o strahovima (103)

Ključne reči: strahovi,

1. U kojoj meri ste zadovoljni sopstvenim životom?

Potpuno - 11.65% (12)
Uglavnom - 42.72% (44)
Osrednje - 31.07% (32)
Malo - 10.68% (11)
Nimalo - 1.94% (2)
Nemam stav - 1.94% (2)

2. U kojoj meri su prisutne sledeće vrste fobija kod ljudi sa kojima se Vi družite?

aerofobija - bolestan strah od letenja,:
U velikoj meri - 8.74% (9)
Osrednje - 16.50% (17)
U maloj meri - 20.39% (21)
Nimalo - 37.86% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.50% (17)

agorafobija - bolestan strah od otvorenog praznog prostora,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 6.80% (7)
U maloj meri - 7.77% (8)
Nimalo - 68.93% (71)
Ne mogu da ocenim - 15.53% (16)

bakteriofobija - bolestan strah od bakterija,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 9.71% (10)
U maloj meri - 33.01% (34)
Nimalo - 43.69% (45)
Ne mogu da ocenim - 12.62% (13)

erotofobija - bolestan strah od fizicke ljubavi,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 3.88% (4)
U maloj meri - 16.50% (17)
Nimalo - 66.02% (68)
Ne mogu da ocenim - 12.62% (13)

hematofobija - bolestan strah od gledanja krvi,:
U velikoj meri - 9.71% (10)
Osrednje - 13.59% (14)
U maloj meri - 34.95% (36)
Nimalo - 33.98% (35)
Ne mogu da ocenim - 7.77% (8)

hipofobija - bolestan strah od konja,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 1.94% (2)
U maloj meri - 6.80% (7)
Nimalo - 76.70% (79)
Ne mogu da ocenim - 14.56% (15)

hirofobija - bolestan strah od vode,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 10.68% (11)
U maloj meri - 19.42% (20)
Nimalo - 56.31% (58)
Ne mogu da ocenim - 12.62% (13)

hodofobija - bolestan strah od putovanja,:
U velikoj meri - 3.88% (4)
Osrednje - 4.85% (5)
U maloj meri - 14.56% (15)
Nimalo - 66.02% (68)
Ne mogu da ocenim - 10.68% (11)

kancerofobija - bolestan strah od raka,:
U velikoj meri - 11.65% (12)
Osrednje - 13.59% (14)
U maloj meri - 25.24% (26)
Nimalo - 38.83% (40)
Ne mogu da ocenim - 10.68% (11)

kardifobija - bolestan strah od srcanih bolesti,:
U velikoj meri - 5.83% (6)
Osrednje - 12.62% (13)
U maloj meri - 18.45% (19)
Nimalo - 51.46% (53)
Ne mogu da ocenim - 11.65% (12)

klaustrofobija - bolestan strah od zatvorenog prostora,:
U velikoj meri - 3.88% (4)
Osrednje - 21.36% (22)
U maloj meri - 23.30% (24)
Nimalo - 43.69% (45)
Ne mogu da ocenim - 7.77% (8)

klinofobija - bolestan strah od odlaska u krevet,:
U velikoj meri - 1.94% (2)
Osrednje - 3.88% (4)
U maloj meri - 4.85% (5)
Nimalo - 75.73% (78)
Ne mogu da ocenim - 13.59% (14)

mizofobija - strah od prljavstine, nescistoce,:
U velikoj meri - 5.83% (6)
Osrednje - 8.74% (9)
U maloj meri - 33.01% (34)
Nimalo - 44.66% (46)
Ne mogu da ocenim - 7.77% (8)

niktofobija - bolestan strah od mraka, tame, noci,:
U velikoj meri - 11.65% (12)
Osrednje - 10.68% (11)
U maloj meri - 34.95% (36)
Nimalo - 33.01% (34)
Ne mogu da ocenim - 9.71% (10)

nozofobija - bolestan strah od bolesti uopste,:
U velikoj meri - 7.77% (8)
Osrednje - 10.68% (11)
U maloj meri - 28.16% (29)
Nimalo - 42.72% (44)
Ne mogu da ocenim - 10.68% (11)

partenofobija - bolestan strah od mladih devojaka,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 0.97% (1)
U maloj meri - 3.88% (4)
Nimalo - 81.55% (84)
Ne mogu da ocenim - 13.59% (14)

pirofobija - bolestan strah od vatre,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 2.91% (3)
U maloj meri - 10.68% (11)
Nimalo - 71.84% (74)
Ne mogu da ocenim - 13.59% (14)

talasofobija - bolestan strah od mora,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 6.80% (7)
U maloj meri - 10.68% (11)
Nimalo - 65.05% (67)
Ne mogu da ocenim - 16.50% (17)

tanatofobija - bolestan strah od smrti,:
U velikoj meri - 13.59% (14)
Osrednje - 10.68% (11)
U maloj meri - 22.33% (23)
Nimalo - 39.81% (41)
Ne mogu da ocenim - 13.59% (14)

toksofobija - bolestan strah od otrova,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 5.83% (6)
U maloj meri - 11.65% (12)
Nimalo - 68.93% (71)
Ne mogu da ocenim - 12.62% (13)

tripanofobija - bolestan strah od injekcija,:
U velikoj meri - 6.80% (7)
Osrednje - 8.74% (9)
U maloj meri - 33.01% (34)
Nimalo - 44.66% (46)
Ne mogu da ocenim - 6.80% (7)

zoofobija - bolestan strah od zivotinja,:
U velikoj meri - 4.85% (5)
Osrednje - 6.80% (7)
U maloj meri - 22.33% (23)
Nimalo - 55.34% (57)
Ne mogu da ocenim - 10.68% (11)

ksenofobija - bolesna mrznja prema strancima:
U velikoj meri - 7.77% (8)
Osrednje - 11.65% (12)
U maloj meri - 12.62% (13)
Nimalo - 56.31% (58)
Ne mogu da ocenim - 11.65% (12)

3. U kojoj meri smatrate da kod Vas postoje sledeće vrste strahova?

aerofobija - bolestan strah od letenja,:
U velikoj meri - 12.62% (13)
Osrednje - 11.65% (12)
U maloj meri - 22.33% (23)
Nimalo - 53.40% (55)

agorafobija - bolestan strah od otvorenog praznog prostora,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 9.71% (10)
U maloj meri - 14.56% (15)
Nimalo - 74.76% (77)

bakteriofobija - bolestan strah od bakterija,:
U velikoj meri - 3.88% (4)
Osrednje - 4.85% (5)
U maloj meri - 27.18% (28)
Nimalo - 64.08% (66)

erotofobija - bolestan strah od fizicke ljubavi,:
U velikoj meri - 1.94% (2)
Osrednje - 4.85% (5)
U maloj meri - 17.48% (18)
Nimalo - 75.73% (78)

hematofobija - bolestan strah od gledanja krvi,:
U velikoj meri - 3.88% (4)
Osrednje - 12.62% (13)
U maloj meri - 21.36% (22)
Nimalo - 62.14% (64)

hipofobija - bolestan strah od konja,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 4.85% (5)
U maloj meri - 8.74% (9)
Nimalo - 86.41% (89)

hirofobija - bolestan strah od vode,:
U velikoj meri - 2.91% (3)
Osrednje - 5.83% (6)
U maloj meri - 17.48% (18)
Nimalo - 73.79% (76)

hodofobija - bolestan strah od putovanja,:
U velikoj meri - 2.91% (3)
Osrednje - 4.85% (5)
U maloj meri - 15.53% (16)
Nimalo - 76.70% (79)

kancerofobija - bolestan strah od raka,:
U velikoj meri - 8.74% (9)
Osrednje - 12.62% (13)
U maloj meri - 30.10% (31)
Nimalo - 48.54% (50)

kardifobija - bolestan strah od srcanih bolesti,:
U velikoj meri - 4.85% (5)
Osrednje - 8.74% (9)
U maloj meri - 26.21% (27)
Nimalo - 60.19% (62)

klaustrofobija - bolestan strah od zatvorenog prostora,:
U velikoj meri - 7.77% (8)
Osrednje - 7.77% (8)
U maloj meri - 18.45% (19)
Nimalo - 66.02% (68)

klinofobija - bolestan strah od odlaska u krevet,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 3.88% (4)
U maloj meri - 8.74% (9)
Nimalo - 86.41% (89)

mizofobija - strah od prljavstine, nescistoce,:
U velikoj meri - 1.94% (2)
Osrednje - 10.68% (11)
U maloj meri - 24.27% (25)
Nimalo - 63.11% (65)

niktofobija - bolestan strah od mraka, tame, noci,:
U velikoj meri - 6.80% (7)
Osrednje - 13.59% (14)
U maloj meri - 32.04% (33)
Nimalo - 47.57% (49)

nozofobija - bolestan strah od bolesti uopste,:
U velikoj meri - 5.83% (6)
Osrednje - 11.65% (12)
U maloj meri - 26.21% (27)
Nimalo - 56.31% (58)

partenofobija - bolestan strah od mladih devojaka,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 1.94% (2)
U maloj meri - 7.77% (8)
Nimalo - 90.29% (93)

pirofobija - bolestan strah od vatre,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 4.85% (5)
U maloj meri - 16.50% (17)
Nimalo - 78.64% (81)

talasofobija - bolestan strah od mora,:
U velikoj meri - 0.97% (1)
Osrednje - 5.83% (6)
U maloj meri - 16.50% (17)
Nimalo - 76.70% (79)

tanatofobija - bolestan strah od smrti,:
U velikoj meri - 11.65% (12)
Osrednje - 13.59% (14)
U maloj meri - 24.27% (25)
Nimalo - 50.49% (52)

toksofobija - bolestan strah od otrova,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 9.71% (10)
U maloj meri - 18.45% (19)
Nimalo - 71.84% (74)

tripanofobija - bolestan strah od injekcija,:
U velikoj meri - 6.80% (7)
Osrednje - 8.74% (9)
U maloj meri - 19.42% (20)
Nimalo - 65.05% (67)

zoofobija - bolestan strah od zivotinja,:
U velikoj meri - 5.83% (6)
Osrednje - 5.83% (6)
U maloj meri - 12.62% (13)
Nimalo - 75.73% (78)

ksenofobija - bolesna mrznja prema strancima:
U velikoj meri - 2.91% (3)
Osrednje - 2.91% (3)
U maloj meri - 9.71% (10)
Nimalo - 84.47% (87)

4. Pol ispitanika?

Muško - 29.13% (30)
Žensko - 70.87% (73)

5. Koliko godina imate?

30 (7)23 (7)16 (6)21 (6)20 (5)24 (5)26 (5)27 (4)19 (4)15 (4)34 (4)33 (4)25 (3)37 (3)35 (3)17 (2)29 (2)45 (2)18 (2)44 (2)31 (2)32 (2)12 (2)11 (2) • 56 • 42 • 47 • 89 • 53 • 43 • 39 • 100 • 50 • 14 • 22 • 41 • 54 • 28 • 38 •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o strahovima - 2016

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste zadovoljni sopstvenim životom? Potpuno Uglavnom Osrednje Malo Nimalo Nemam stav U kojoj meri su prisutne sledeće vrste fobija kod ljudi

IZBORI 2017

(Informbiro) Anketa o redovnim predsednickim i mogucim parlamentarnim izborima 2017. Da li podrzavate odluku da se odrze vandredni parlamentarni zajedno sa predsednickim izbo

Politički panel

(Onlineistrazivanja) Poštovani, BIRODI Vas poziva da popunite identifikacionu anketu i time steknete uslove da budete učesnici placenih anketa na temu poliitike, političkih p

Anketa o nacinu ishrane stanovnista u REPUBLICI Srbiji

(Entuzijast) Srdacan pozdrav svim casnim gradjanima SRBIJE stampana slova svaki odgovor u novi red Istrazivanje trzista

Izborna anketa

(Onlineistrazivanja) Za koga bi trebalo da glasaju Srbi sa Kosova na predsedničkim izborima u Srbiji da su izbori za naredni vikend? Tomislav Nikolić Aleksandar Vućić Saša J

Anketa o spotu kojim se najavljuje kandidatura Vuka Jeremića za predsednika Srbije

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav o Vuku Jeremiću kao: nekadašnjem članu Demokratske stranke Ministru spoljnih poslova Predsedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Uticaj nemira u svetu na turistička putovanja

(Andjela.) Ova anketa je sastavljena u svrhu istraživanja na doktorskim studijama. Veliko hvala svima koji su izdvojili vreme da odgovorena na postavljena pitanja. Da li bist

Anketa za volontere 2016

(USER13756) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? * Da Ne Ne znam 2. Da li mislite da će vam

Kako provodim vreme

(Speciv) Pozdrav drustvo, u cilju izrade projektnog zadatka na master studijama molim vas da mi pomognete time sto cete popuniti anketu. Anketa je namenjena studentima. Najvi

Anketa o kusuru - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li ste u proteklih mesec dana bili u prilici da Vam neki prodavac nije imao sitan da Vam vratio ceo kusur? Da, puno puta Da, malo puta Ne Ne sećam se

Informacionalna anketa

(djuricjelena) Hello Kako si danas ? Tuzan Srecan Razocaran Iznenadjen Radostan Zelim iskrene odgovore dragi moji ljudi

ANKETA O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE U NISU

(miskogl) 1. IME, POL, STAROST? DSADSDASDSD DASDSDASD DASDFSDFSDF GDFGDFGHDGDFG HFGHFGHFGH ............. 2. STA MISLITE O ........... 3. FSDOKFSDOKJ????

Anketa o predsedničkim kandidatima u Srbiji 2017.

(Onlineistrazivanja) Kako gledate na predsedničke izbore koji treba da se održe polovinom 2017. godine? Kao skoro pa nebitne Kao nebitne Kao bitne Kao sudbonosne Nemam stav

Primena racunara u nastavi

(NVujic) Poštovani, Anketa je namenjena svim onima koji se bave vaspitno-obrazovnim radom na temu primene racunara u nastavi. Primena racunara omogucava nastavniku da: uvek d

Portret

(Portretista) Poštovani, Ja sam Aleksandra Gedeon,diplomirani slikar zidnog slikarstva.Moja specijalnost je slikanje portret