BIRODI

English Srpski

Istraživanje o srpskim modnim blogovima (169)

Dobrodošli i hvala Vam što uzimate učešće u ovoj studiji! Vaši odgovori će pomoći da svi bolje razumemo način na koji modni blogovi utiču na naše odluke o kupovini garderobe i kozmetike. Vaši odgovori će ostati striktno anonimni, podaci prikupljeni ovim istraživanjem će biti analizirani samo na grupnom nivou, a rezultati naše studije će biti korišćeni samo u svrhe akademskog, fundamentalnog naučnog istraživanja. Hvala Vam još jednom i molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja pred Vama!

Ključne reči: ,

1. Pol?

Muški - ?
Ženski - ?

2. Da li živite u Srbiji?

Da - ?
Ne - ?

3. Molimo Vas da nam ukažete na svoju uzrasnu grupu ovako:

Mlađa sam od 15 godina - ?
Imam između 15 i 18 godina - ?
Imam između 19 i 22 godine - ?
Imam između 23 i 26 godina - ?
Imam između 27 i 30 godina - ?

4. Označite sve modne blogove koje pratite sa sledeće liste:

Zorannah's Fashion Corner by Zorana Jovanović - ?
Stasha Fashion by Anastasija Đurić - ?
Fashion Babe by Dunja Jovanić - ?
Ne pratim nijedan od navedenih modnih blogova - ?

5. Da li makar jedan od gorenavedenih modnih blogova pratite makar jednom nedeljno?

Da - ?
Ne - ?

6. Da li ste sigurni da kupujete makar jedan komad garderobe (na primer, farmerice, majicu) ili jedan modni dodatak (na primer, tašnu, cipele) mesečno?

Da - ?
Ne - ?

7. Da li ste sigurni da kupujete makar tri kozmetička proizvoda (na primer, šminku, šampon za kosu, losion za telo) mesečno?

Da - ?
Ne - ?

8. Hajde da porazgovaramo u tome kako se odnosite prema kupovini garderobe i kozmetike o kojima se informišete na modnim blogovima! Sledeće tvrdnje je potrebno da ocenite na skali od 1 do 5, kao da dajete ocene u školi. Značenje podeoka na skali je isto za svako pitanje i ide ovako: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogovima koje pratite, a ne samo o jednom određenom. Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju Vaše mišljenje o svim modnim blogovima koje pratite.

Pošto neko vreme razmislim, kupila bih jedan ili više kozmetičkih proizvoda, komada garderobe ili asesoara koje mi modna blogerka preporučuje putem haul videa, favourites videa ili predstavlja u svojim outfit postovima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Kupila sam jedan ili više kozmetičkih proizvoda, komada garderobe ili asesoara koje je modna blogerka preporučila u svojim outfit postovima, haul ili favourites videima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Neke od mojih skorašnjih kupovina sam napravila na osnovu informacija koje sam našla na outfit postu, haul ili favourites videu. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Na internetu kupujem kozmetiku, garedorobu ili asesoare koje je modna blogerka preporučila u svojim outfit postovima, haul ili favourites videima.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

U obližnjim prodavnicama u gradu kupujem kozmetiku, garedorobu ili asesoare koje je modna blogerka preporučila u svojim outfit postovima, haul ili favourites videima.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Praćenje blogerkinih haul i favourites videa i outfit postova su dobar način da se izaberu garderoba, kozmetika i asesoari onlajn. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Nastaviću da koristim outfit postove, haul i favourites videe u onlajn kupovini kozmetike, garderobe i asesoara i ubuduće. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

9. Kako doživljavate Vaš odnos prema modnoj blogerki koju pratite? Da li ste nekada razmišljali na koji način njen rad utiče na vas? Na pitanja u ovoj sekciji upitnika odgovarate na isti način kao i u prethodnoj: kao da dajete ocene u školi, od jedan do pet, sa sledećim značenjem podeoka na skali: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogerkama koje pratite, a ne samo o jednoj određenoj.Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju Vaše mišljenje o svim modnim blogerkama koje pratite.

Imam utisak da mi je blogerka stara prijateljica. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka kao da razume stvari koje ja želim da znam. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Volela bih da blogerku lično upoznam.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Volim da poredim svoje ideje sa onime što blogerka piše ili priča.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Želim da sledim blogerkin izbor garderobe, kozmetike i asesoara.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka vodi primerom dobrog ukusa.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka daje dobar primer izbora garderobe, asesoara i kozmetike za druge da ga slede.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka pokazuje onu vrstu etike i ponašanja koje želim da i sama pokazujem.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka je za mene uzor.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

10. Kakav je Vaš odnos prema drugim foloverkama modnih blogova koje pratite? Na pitanja u ovoj sekciji upitnika odgovarate na isti način kao i u prethodnoj: kao da dajete ocene u školi, od jedan do pet, sa sledećim značenjem podeoka na skali: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogerkama koje pratite, a ne samo o jednoj .Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju vaše mišljenje o svim modnim blogovima koje pratite.

Kada foloverke koje koriste kozmetički proizvod predstavljen u haul ili favourites videu napišu svoje pozitivno iskustvo sa tim proizvodom u komentarima, to mi pomaže da lakše odlučim hoću li kupiti taj proizvod. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Kada blogerka u videu naglasi da je proizvod kupila, a ne dobila od kompanije, to mi pomaže da lakše odlučim hoću li kupiti taj proizvod. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Informacije i pozitivno iskustvo koje foloverke u komentarima ispod outfit posta daju o garderobi ili modnim asesoarima koji su tamo predstavljeni zaista mi pomažu da lakše odlučim hoću li kupiti taj proizvod. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Kada blogerka u outfit postu naglasi da je sama kupila određeni komad garderobe ili asesoara iz tog autfita, to mi pomaže da lakše odlučim hoću li kupiti taj komad. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

11. U ovoj kratkoj, poslednjoj sekciji upitnika, interesuje nas: zašto pratite modne blogove? Da li ste se nekada to sami zapitali? Na pitanja u ovoj sekciji upitnika odgovarate na isti način kao i u prethodnoj: kao da dajete ocene u školi, od jedan do pet, sa sledećim značenjem podeoka na skali: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogerkama koje pratite, a ne samo o jednoj određenoj. Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju Vaše mišljenje o svim modnim blogovima koje pratite.

Zato što želim da se informišem o određenim proizvodima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da budem u toku sa modnim trendovima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da se informišem o proizvodima, generalno.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

što želim da prikupim najrazličitije informacije o modi, stilu i lepoti. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da naučim nešto novo o modi i lepoti. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da budem u toku sa aktuelnim događajima i modnim trendovima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što su mi modni blogovi zanimljivi. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da ubijem dosadu. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Članstvo u Istraživačko-analitičkoj mreži Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja želi da uspostavi Istraživačko-analitičku mrežu Srbije (IAMS). Iz tog razloga sprovodi istraživanje koje treba

Puding i sutlijas

(marconey_91) Obozavaoci ovih slatkih stvari, Uzivajte u kratkoj i brzoj anketi :) Dok setate, da li bi kupili puding na setalistu da se zasladite? Dok setate, da li bi kupi

anketoman

(anketoman) dobro dosli u nasu kompaniju za istrazivanje danas cemo vam postaviti neka pitanja o odredjenim proizvodima ili uslugama molimo vas da odgovarate iskreno u cilju

Deca i mobilni telefoni

(mikalackis) Poštovani, Pred Vama je anketa namenjena roditeljima čiji cilj je istraživanje vezano za upotrebu mobilnih telefona kod dece kao i način na koji roditelji vrše

Istraživanje o reality programu

(filipdjuka) Da li i koliko provodite dnevno gledajući "reality" programe? Da, stalno mi je na televiziji neki od rijaliti programa Da, kad god imam vremena Povremeno, ali zn

Reklame (EPP)

(mnd1303) Poštovani, Interesuje nas Vaš stav o trajanju reklamnih blokova na srpskim televizijama. Dok gledate određeni TV kanal, kada počnu reklame, da li ćete promeniti taj

Mobilni telefoni

(banican) Ovom prilikom vrsimo istrazivanje marke mobilnih telefona. Uz vasu pomoc cemo znati koja marka mobilnog telefona je trenutno najpopularnija Koliko ste mobilnih ured

Koliko slušate radio, kada, u kojim terminima? Vaši prijedlozi za stavljanje radio industrije na viši nivo

(Amina23) Molim vas da svojim kratkim odgovorima date svoj doprinos za izradu Master rada na temu "Društvena i profesionalna uloga radijskog voditelja". Slušate li radio? 1.

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru) - COPY

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Korupcija na Univerzitetima u BiH - Predvidiv model ranog prepoznavanja

(melisak) Ovo istraživanje se vrši u okviru preddiplomskog studija na temu "Korupcija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini - predvidiv model ranog prepoznavanja" s ciljem

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Istrazivanje kolekcionara

(Fratelino) Dobrodošli! Hvala na izdvojenom vremenu. Anketa ima nekoliko jednostavnih pitanja, koji će vama potrošiti dva minuta a meni će puno značiti. Hvala što pomažete je

Ko sam ja?

(JelenaPsih) Poštovani, ova anketa predstavlja vaš lični stav prema vama samima. Anketiranje je ANONIMNO pa vas molimo da odgovorite na postavljeno pitanje što iskrenije. Ko

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Drustvo u osnovnim skolama

(stankovic.nikola) Dobro dosli veliki pozdrav od Stankovic Nikole! Kakvo je drustvo u vasoj osnovnoj skoli? Mnogo dobro Dvol