BIRODI

English Srpski

Anketa o dijaspori (71)

Ključne reči: dijaspora svet migranti,

1. Da li je neko u Vašoj porodici pripadnik dijaspore?

Da - 64.79% (46)
Ne - 35.21% (25)
Ne želim da odgovorim - 0%

2. Ko je za Vas pre svega pripadnik dijaspore?

Svaki građanin Srbije koji ima državljanstvo Srbije i živi u inostranstvu uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 22.54% (16)
Svaki građanin Srbije koji ima državljanstvo Srbije i živi u inostranstvu ne uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 11.27% (8)
Svaki Srbin koji je rođen u Srbiji i i živi u inostranstvu ne uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 18.31% (13)
Svaki Srbin koji rođen u Srbiji i živi u inostranstvu uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 7.04% (5)
Svako ko se oseća Srbinom i živi u inostranstvu uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 14.08% (10)
Svako ko se oseća Srbinom i živi u inostranstvu ne uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 12.68% (9)
Svako voli Srbiju i živi u inostranstvu ne uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 1.41% (1)
Svako ko voli Srbiju i živi u inostranstvu uključujući države nastale raspadom Jugoslavije - 8.45% (6)
Nesto drugo - 4.23% (3)
Komplikovan izbor. • Onaj ko ima biološke i duhovne korene u Srbiji, ali nije i neće biti njen državljanin. • Svaka šuša koja je otišla preko da radi NAJGORE poslove da bi zaradila pare! •

3. Ocenite:

Odnos dijaspore prema Srbiji:
Veoma pozitivan - 9.86% (7)
Pozitivan - 29.58% (21)
Ni poitivan ni negativan - 40.85% (29)
Negativno - 12.68% (9)
Veoma negativno - 2.82% (2)
Nemam stav - 4.23% (3)

Odnos države Srbiji prema dijaspori:
Veoma pozitivan - 2.82% (2)
Pozitivan - 15.49% (11)
Ni poitivan ni negativan - 36.62% (26)
Negativno - 29.58% (21)
Veoma negativno - 8.45% (6)
Nemam stav - 7.04% (5)

Odnos nadležnog ministarstva prema dijaspori :
Veoma pozitivan - 1.41% (1)
Pozitivan - 12.68% (9)
Ni poitivan ni negativan - 32.39% (23)
Negativno - 22.54% (16)
Veoma negativno - 12.68% (9)
Nemam stav - 18.31% (13)

Odnos građana Srbije prema dijaspori:
Veoma pozitivan - 8.45% (6)
Pozitivan - 28.17% (20)
Ni poitivan ni negativan - 30.99% (22)
Negativno - 22.54% (16)
Veoma negativno - 1.41% (1)
Nemam stav - 8.45% (6)

Odnos medija prema dijaspori:
Veoma pozitivan - 1.41% (1)
Pozitivan - 16.90% (12)
Ni poitivan ni negativan - 40.85% (29)
Negativno - 23.94% (17)
Veoma negativno - 2.82% (2)
Nemam stav - 14.08% (10)

4. Da li pripadnici dijaspore treba da imaju svoje predstavnike - poslanike u Skupštini Srbije?

Izaberite jedna odgovor i upišite obrazloženje!!!

Da određeni broj sa pravom glasa - 21.52% (17)
Da u zavisnosti od procenta koliko pripadnika dijaspore glasa na izborima - 17.72% (14)
Ne - 39.24% (31)
Nemam stav - 13.92% (11)
Zašto tako mislite? - 0%
Nesto drugo - 7.59% (6)
Tako se neće totalno otuđiti od svog porekla. • Pravo glasa bi trebalo da ostvaruju tamo gde žive. • Zato sto su gradjani drugih(stranih)drzava • Niko ne bi trebalo da ima predstavnike u parlamentu države u kojoj ne živi. • imaju predstavnike u državi u kojoj žive • jer Srba van maticne zemlje ima oko 10 miliona. Nije zanemarljiv broj •

5. Da li Srbi iz država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije treba da imaju predstavnike u Skupštini Srbije?

Izaberite jedan odgovor i obrazložite!!!

Da - 28.57% (22)
Ne - 50.65% (39)
Nemam stav - 11.69% (9)
Zašto tako mislite? - 0%
Nesto drugo - 9.09% (7)
Samo u slučaju da su se izjasnili kao srpska nacionalna manjina u državi u kojoj žive. • Zato sto nisu gradjani Srbije. • Niko ne bi trebalo da ima predstavnike u parlamentu države u kojoj ne živi. • Ako žive van Srbije, onda bi trebalo da glasaju u državi u kojoj žive. • ako imaju drzavlujanstvo i glasaju u inostranstvu, onda da • Nism jos na tom stepenu saadnje • mislim da imaju ista prava kao i svaki građanin •

6. Pol?

Muški - 56.34% (40)
Zenski - 43.66% (31)

7. Koliko godina imate?

26 (8)30 (5)20 (4)39 (4)24 (4)50 (3)21 (3)25 (3)27 (2)31 (2)29 (2)28 (2)33 (2)22 (2)55 (2)36 (2)38 (2)23 (2)40 (2)42 (2) • 47 • 48 • 43 • 35 • 57 • 58 • 41 • 44 • 63 • 19 • 72 • 18 • 45 •

8. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - 15.49% (11)
Vojvodina - Srem - 2.82% (2)
Vojvodina - Banat - 5.63% (4)
Beograd - centar - 25.35% (18)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 7.04% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 5.63% (4)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 16.90% (12)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 1.41% (1)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 7.04% (5)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 2.82% (2)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.41% (1)
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 4.23% (3)
Države neclanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 1.41% (1)
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 1.41% (1)
Azija - 1.41% (1)

9. Da li ste Vi pripadnik dijaspore?

Da - 9.86% (7)
Ne - 90.14% (64)

10. Vaše zanimanje?

Radnik NK PK - 0%
Radnik VK - 2.82% (2)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl) - 7.04% (5)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šalterski službenici i sl.) - 4.23% (3)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0%
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovode i sl.) - 0%
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 1.41% (1)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 0%
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 16.90% (12)
Poljoprivrednik - 1.41% (1)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki putnici i sl.) - 7.04% (5)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa preko 20 zaposlenih - 1.41% (1)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa manje od 20 zaposlenih - 0%
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0%
Sam zaraduje na drugi nacin - 7.04% (5)
Nezaposlen - 12.68% (9)
Ucenik/student u procesu obrazovanja - 26.76% (19)
Domacica/domacin (prevashodno se bavi poslovima u kuci) - 1.41% (1)
Penzioner - 4.23% (3)
Nesto drugo - 5.63% (4)
ekolog • Moj odgovor nema veze sa Vašim upitnikom ali mislim da se treba raditi na tome da se natalitet poveć • student • komunalni inspektor •

11. Vi ste?

Slovenac - 0%
Hrvat - 0%
Srbin - 73.24% (52)
Bošnjak - 1.41% (1)
Makedonac - 0%
Crnogorac - 1.41% (1)
Albanac - 0%
Madar - 0%
Jevrej - 0%
Rom - 0%
Rumun - 0%
Bugarin - 0%
Italijan - 0%
Jugosloven - 4.23% (3)
Nacionalno neopredljen - 4.23% (3)
Antinacionalno opredeljn - 5.63% (4)
Nesto drugo - 9.86% (7)
Nešto drugo • Vojvođanin • Vojvodjanin • Nemac • Kanadjanin (ziveo u dijaspori godinama) • Srbin - gradjanin sveta • Crnogorac Srpske pravoslavne vere •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o Olimpijadi u Brazilu

(Onlineistrazivanja) Koji od navedenih prinicipa je za Vas najbitniji? Važno je učestvovati na takmičenju/utakmici Važno je dati sve od sebe na takmičenju/utakmici Važno je p

Anketa o nezavisnom i slobodnom televizijskom kanalu

(Onlineistrazivanja) Šta očekujete od televizije? Da informiše tome šta se dešava Da objasni sta se dešava Da edukuje/obrazuje Da promoviše dobre stvari posebno one koje ra

Zimnica 2016

(dragana.cojc) Ova anketa ima 6 pitanja. Koristite strelice Levo / Desno na tastaturi da biste se kretali kroz pitanja (sledeće / prethodno), kao i strelice Gore / Dole za kr

Anketa o strahovima - 2016

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste zadovoljni sopstvenim životom? Potpuno Uglavnom Osrednje Malo Nimalo Nemam stav U kojoj meri su prisutne sledeće vrste fobija kod ljudi

Anketa o protestu Beograd NIJE MALI

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli/znate da se u Beogradu već dva meseca održavaju protesti "Beograd NIJE MALI? Da, učestvovao sam Da, ali nisam učestovao Da, znam da se odr

Anketa o puču u Turskoj

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je se u Turskoj desio puč? Da Ne Nisam siguran Kakva je Vaša reakcija bila na taj događaj? Panika Strah Zabrinutost Žaljenje Zadovoljst

Da se danas održavaju lokalni izbori za koga bi ste glasali?

(izbori.vg) Anketa povodom održavanja Lokalnih Izbora 2016 Da se danas održavaju lokalni izbori za koga bi ste glasali? SDS‐SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA NARODNI DEMOKRATSKI POK

Higijena naselja u Gradu Požarevcu

(Dasha465) Anketu sprovodi ekološko društvo "PRIJATELJI ČAČALICE'' u cilju sprovođenja programa Higijena naselja i humane ekologije. Anketa ima pet pitanja,koja će odboru pom

Deca i mobilni telefoni

(mikalackis) Poštovani, Pred Vama je anketa namenjena roditeljima čiji cilj je istraživanje vezano za upotrebu mobilnih telefona kod dece kao i način na koji roditelji vrše

NacelnikTeslic

(TeslicNet) Online anketa za bolje sutra Koga želi Teslić za budućeg NAČELNIKA dr. Dragan Bogdanić dr. Milan Miličević Dragan Bogdanić - Milan Miličević

Dobrovoljno biranje plana za dogadjaj godine :)

(anja.velisa) Zdravo! Ja sam Anja. Vaša dugogodišnja drugarica. Ovom anketom možete izabrati šta biste najviše žeželi da radite na našem grupnom okupljanju povodom mog 17. ro

Da li se moze zaraditi popunjavanjem anketa

(ekoducan) Kakav je Vas stav, d ali se moze zaraditi neka pristojna suma novca popunjavanjem anketa? Da li se može zaraditi na online anketama u Srbiji? Da, može se zaraditi

Rilej anketa

(rajke90) Dobrodošli i hvala vam što ćete pomoći u istraživanju! Koliko imate godina? Koliko često posećujete Rilej klub? jednom mesečno jednom sedmično više puta sedmično Ko

Anketa za ucenje srpskog jezika

(popluka) Dobrodosli na oficijalnu anketu Maltesko-Srpske zajednice ! Ime i prezime : Pol : Musko Zensko Godiste : Adresa :

"ULAZAK" VIP "Veliki Brat" 2010.godine

(Zoran) Da li ste gledali ulazak ukućana VIP "Veliki Brat" 2010? Da Ne Kako ocenjujete izbor ukućana VIP "Veliki Brat" 2010